Faruk ÇELİK

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK

Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, görevinde farkını ortaya koydu. Yaptığı icraatlar, destekler, ülkemizde tarımın geleceğinin daha güzel temellere oturacağını gösteriyor. Bakanımız Faruk Çelik daha önce yapmış olduğu bakanlık dönemlerinde de birçok başarılara imza atmıştı. Bu sayımızda konumuz tarım ve kapak konuğumuz Sayın Bakanımız Faruk Çelik.  Türkiye için bu sektörde ileriye bakma zamanı..

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

Faruk ÇELİK

 

“Toprak son derece önemlidir, toprağı korumak durumundayız. Verimli arazilerimizi betonlaştıramayız. Bununla ilgili el birliğiyle mücadele etmek zorundayız”

 

“TARIMSAL YURT İÇİ GAYRİ MİLLİ HASILAMIZ 125 MİLYAR TL’YE YÜKSELMİŞTİR”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye’nin son yıllarda yaşanan küresel krizlere ve siyasal gerilimlere rağmen tarım sektöründe önemli başarılar elde ettiğini dile getirerek, Türkiye’nin tarımsal yurt içi gayri milli hasılasının 125 milyar liraya yükseldiğini, ihracatının 16 milyar 700 milyon dolara yükseldiğini, ithalatının ise 11 milyar 244 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Türkiye tarım ve hayvancılık konusunda pek çok ülkeye nazaran avantajlı yönleri olan bir ülkedir. 23,9 milyon hektar tarım alanımız var, 6 milyon hektar sulamaya açılmış alanımız var, 3 milyon çiftçimiz var, 14,6 milyon mera alanımız var, 1 milyon hektar su alanımız var, 21,6 milyon hektar orman alanımız bulunmaktadır. Türkiye’de de tarım alanlarının az da olsa, son yaptığımız yasal düzenlemelere rağmen, halen tarımdan çıktığını hep beraber görüyoruz. Yani, küresel anlamda yılda 12 milyon hektar arazi tarım dışı kalırken Türkiye’de az da olsa tarım dışına çıkan arazilerimizin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Başta çarpık kentleşme olmak üzere, bu konulardaki hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Bakan Faruk Çelik, Türkiye’de tarım arazilerinin betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Toprak son derece önemlidir, toprağı korumak durumundayız. Verimli arazilerimizi betonlaştıramayız. Bununla ilgili el birliğiyle mücadele etmek zorundayız” dedi.

 

Konya tarımın kalbi konumunda bir şehir…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Konya’nın sanayi şehir olma yolunda dev adımlarla ilerlediğini belirterek, bunun yanında 1 milyon 900 bin hektar tarım alanı, 737 bin hektar mera alanıyla tarımın kalbi konumunda bir şehir olduğuna değindi. Konya’nın 2015 yılında gerçekleştirdiği 300 milyon dolarlık tarımsal ihracatıyla ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Çelik, “İç Anadolu Bölgesi tarım ve hayvancılık bakımından son derece önemli potansiyele sahip bir bölge. Yaklaşık 8 milyon hektar tarım alanı, 4.5 milyon hektar çayır ve mera olmak üzere bu potansiyelin nelere kadir olduğunu bu arazi büyüklüğüyle görmemiz mümkün. Tarla ürünlerinin yüzde 34’ünü, sebze üretiminin yüzde 11’ini, meyve üretiminin yüzde 9’u bu bölgemizde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 20’si, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 19’u da bu bölgemizde gerçekleşmektedir. Bu rakamlar güzel rakamlar ama yeterli değil. 2023 hedeflerimize baktığımız zaman 153 miyar dolar tarımsal hasılayı hedeflemişiz. İhracatta ise 40 milyar dolar hedefini koymuşuz. Önümüzde 7 yıllık bir dönem var. 7 yıl içinde bu hedefleri yakalamamız gerekiyor. Hedeflere ulaşmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışınca çiftçimizin refah düzeyi yükselecek. Bunun yanında gıda arz güvenliği önümüzde dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak duruyor. Bu konudaki sorunları aşmış olacağız. Küresel rekabette var olan bir ülke olmak durumundayız. Küresel rekabette var olmanın yolu ise üretken bir Türkiye için bu sektörde Radikal kararlar alma zorunluluğumuz var” dedi.

 

‘‘İnsanlık aslında toprağı gerektiği gibi kullanamamakla, kendi bindiği dalı kesiyor. Fakat insanlık bunun farkında değil”

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da hedeflerini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, bu çerçevede 2023 hedeflerine bakıldığında, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediklerini ifade etti.

 

Üretken bir Türkiye için tarım alanında da radikal kararlar alma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çeken Çelik: “Kararları alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk yapmamız gereken, toprakların kıymetini bilmek, korumak ve geliştirmektir. Dünyada 7 milyar insan var, bu sayı 2050 yılında 10 milyar olacak. Şu anda 2 milyar insan aç ve yoksul. Böyle bir tablo var. Dünya tarım alanı olarak kullanması gereken alanın ancak 1,3 milyarını kullanabiliyor. Dünya bu 1,3 milyar alandan elde ettiği ürün veya verimin de 1,3 milyar tonunu israf ediyor. Bir tarafta 500 milyon obez insan, diğer tarafta 2 milyona yakın aç ve yoksul insan. Bir tarafta sefalet, bir tarafta sefahatın hüküm sürdüğü bir dünya. İnsanlık aslında toprağı gerektiği gibi kullanamamakla, kendi bindiği dalı kesiyor. Fakat insanlık bunun farkında değil.”

 

Paranın karşılığı olduğunda anlam bulunduğunu ifade eden Çelik, “Onun için Kızılderili diyor ki ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kuruduğunda, son balık öldüğünde paranın yenilmeyen bir şey olduğunu herkes anlayacak ama iş işten geçmiş olacak’. Ben tüm uyarıların, rakamların, verilerin inşallah insanlık açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

 

‘‘Tarıma elverişli 24 milyon hektar toprağımız var. Bunun ancak 20 milyon hektarını kullanabiliyoruz’’

 

AK Parti iktidarı döneminde arazinin bölünmemesiyle ilgili önemli yasal düzenleme yürürlüğe konulduğunu dile getiren Çelik, miras hukuku çerçevesinde toprağın milyonlarca parça araziye dönüştüğünü, bu yasal düzenlemeyle bu konuda önlemler alındığını vurguladı.

 

Arazi toplulaştırmayla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Yeni idari yapımızda bir genel müdürümüz yalnızca toprakla, toplulaştırmayla meşgul olacak. Meraların ıslahı konusunda da önemli adımlar atıldı. Tarıma elverişli 24 milyon hektar toprağımız var. Bunun ancak 20 milyon hektarını kullanabiliyoruz. Tarımda kullanılan araziyi geliştirmek zorundayız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Avantajlarımız var ama diğer taraftan hızlı bir şekilde betonlaşma devam ediyor. Tarım arazilerimiz, betonlaşma tehdidiyle karşı karşıya. Toprak son derece önemlidir, toprağı korumak durumundayız.”

 

Miras yoluyla arazilerin bölünmesinin 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle sona erdiğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2023 yılına kadar 14 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırılmasının planlandığını bildirdi. 106 ovanın sınırlarının çizildiğini, ön incelemeye açıldığını anlatan Çelik, “bu çalışmaların 2016 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerine açılması ve Bakanlar Kurulu kararıyla büyük ovaların ilan edilmesi planlanmaktadır” dedi.

 

Faruk Çelik, hazine arazilerinin topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtımı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Ankara ve Çankırı’da toplam 935 bin 194 dekar arazinin 14 bin 159 çiftçi ailesine dağıtıldığını kaydetti. Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin 2006 yılından bu yana 6,2 milyon dekar alanda kurulduğunu ifade eden Bakan Çelik, tohumluk üretiminin geçen yıl 896 bin tona ulaştığını söyledi.

 

Tohumculuk sektörünün, sağlanan desteklerle önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Bakan Çelik, 2015’te 100 milyon dolar üzerinde tohum ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

 

Organik tarımda önemli mesafeler alındığını, 2015 yılında binde 3 olan organik tarım alanını yüzde 2’ye çıkardıklarını, 10 yıl içinde yüzde 5’e çıkarılmasını hedeflediklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla verdikleri desteklerle yem bitkileri ekim alanının 2014 yılında 2,6 milyon hektara ulaştığını söyledi.

 

“Hadi gel köyümüze geri dönelim şarkısı gerçek olacak”

Bakan Faruk Çelik, çiftçilerin bilgi ve teknolojinin imkânlarıyla buluşturulması noktasında da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Atadan kalma yöntemlerle tarımın mümkün olmadığını, bu şekilde rekabet şansı bulunmadığını vurgulayan Çelik, zaman kaybetmeden toprağın teknolojiyle buluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Köyden kente göç konusuna da değinen Çelik, “Köyü ve köylüyü aziz kılacak yaklaşımlar içerisindeyiz. Hükümetimiz tarafından 18, 40 yaş arasındaki genç nüfusun köye, meralara dönmesi ve oradaki potansiyelin ayağa kaldırılması için hibe ve kredi destekleri verilecek. Bu sayede bir gün ‘Hadi gel köyümüze geri dönelim’ şarkısı hayal değil gerçek olacak’’ dedi.

Bu yıl 11,6 milyar lira tarımsal destek verileceğini belirten Çelik, “Desteklemeleri yeniden ele alıyoruz. 2017’de havza bazlı yeni bir destekleme modeline tümden geçmiş olacağız. Bizim de şu anda 5-6 aylık süremiz var. İhtiyacımız olan ürünü verimli olduğu havzada üretmeyi destekleyen modele Türkiye geçmiş olacak. Bu, çiftçimizin önünü görmesi ve ürün planlaması açısından yeni bir dönem yeni bir bakış açışı olacak” dedi.

 

“Küçük aile çiftçisine 100 lira destek verilecek”

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yeni proje ve düzenlemelere ilişkin konular üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Tarımsal destekler tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecektir” dedi.

Türkiye’de yıllık 5 milyon ton kimyevi gübre kullanıldığına işaret eden Çelik, gübre ve yemde KDV indirimine gidildiğini dile getirdi.

Bakan Çelik, arazisi 5 dekar altında olan çay, fındık hariç meyve, sebze ve süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan işletmelere 2016 yılında küçük aile işletme desteği verileceğini, bu desteğin 100 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin liraya kadar hibe verileceğini belirten Çelik, kırsal kalkınma desteklerinden 81 ilin eşit ölçüde yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Çelik, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla arazisini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulamasının başlatılacağını da dile getirdi.

 

Bakan Çelik, hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan tüm aşıların yeterli miktarda ve istenilen zamanda üretimini yapmak, şap hastalığına neden olan virüslerin değişimini izleyerek yeni virüslere karşı aşı geliştirmek amacıyla “Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi’nin hazırlandığını ifade etti. Çelik, söz konusu proje tesisinin kurulması amacıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde 256 bin metrekarelik bir arazinin tahsis edildiğini söyledi.

 

“Bu ülke hayvan varlığını arttırmalı”

 

Hayvan ürünlerinde ithalatın pençesine düşmeme konusunda büyük çaba göstereceklerini bildiren Çelik, kırmızı ette fiyatların düşürülmesine yönelik çok kolay bir çözüm olduğunu, o enstrümanın da ellerinde bulunduğunu anlattı. Bakan Çelik, “Bazı yasal düzenlemeleri yapıyoruz. İstediğimiz kadar et ithalatı yapabilme imkanı elimizde var. Peki, doğru mu? Bunu açıkça paylaşıyoruz, kamuoyu ile kasaplarımız ile besicilerimiz ile bütün taraftar ile paylaştık. Bu doğru değil! Dışarıda daha ucuz var diye ithalatı eğer bir çıkış yolu olarak görürsek o zaman içerdeki hayvan varlığımızın tehlikeye gireceğini hepimizin bilmesi gerekiyor” dedi.

Hayvan varlığını artıracak bir bakış açısı geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti: “Bu ülke hayvan varlığını artırmalı. Kendi kendine yeterli hale gelmeli. Bir milyon ton kırmızı etimiz var, bir milyon 300 bin tona ihtiyacımız var. Açığımız belli, bu açığı kapatabilmeliyiz. Dişi hayvan getireceğiz, köylümüze, işletmecimize vereceğiz ve bu hayvan sayısını hızlı şekilde artırmamız gerekiyor. Fiyatları da üretim girdilerini de düşüre düşüre… Şu anda dışarıdan getirilen hayvan pahalı geliyor. Türkiye’de özel sektör yaygın şekilde hayvan ithalatı gerçekleştirdiği için de dış piyasalarda hayvan fiyatları yükseliyor, tavan yapıyor. Biz bunları seyredemeyiz, bu hayvan girişleri Türkiye’ye daha düşük fiyatta olacak. Maliyetleri ve destekleri de destekleyerek, üretim maliyetlerini düşürerek et fiyatlarını düşürmek doğru olandır.”

 

“Çiftçilik peygamberler mesleğidir”

Bakan Çelik, Türkiye’de 3 milyon çiftçinin 114 milyon ton bitkisel, 1 milyon ton kırmızı et ürettiğini, tarımsal ihracatın 16,8 milyar dolar olduğunu belirterek, toprakların korunmasının önemine işaret etti.

Çiftçiliğin peygamberlerin mesleği olduğunu anımsatan Çelik, bu mesleğin vasıf gerektirdiğini söyledi.

 

‘‘Fao Aracılığıyla 20 Milyon Dolar Proje Desteği Sağlayacağız’’

Bakan Faruk Çelik,  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi vasıtasıyla 5 yılda projelere dahil olan ülkelere 10 milyon dolar değerinde proje desteği verdiklerini belirterek, “Bu fonu, bir aşama daha ileri taşıyarak önümüzdeki 5 yıl için 2 katına çıkarmış bulunuyoruz. Yani 20 milyon dolar civarında proje desteği gerçekleşecek” dedi.

 

Bakan Çelik,  Türkiye’nin 1948 yılından beri üye olduğu FAO ile yoğun ilişki ve işbirliğinin devam ettiğini söyledi. Dünyada 2 milyar kişinin yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiğini belirten Bakan Çelik, FAO’nun ana görevlerinin başında bu yoksulluğu ortadan kaldırmanın geldiğini belirtti.

 

2016 Yılı Uluslararası Bakliyat Yılı

 

Türkiye’nin girişimleri ve FAO’nun desteğiyle BM tarafından 2016 yılının ‘Uluslararası Bakliyat Yılı’ ilan edildiğini belirten Bakan Çelik, “Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla temel protein kaynaklarından olan bakliyatın önemi ve faydalarını dünyaya daha iyi tanıtma imkanını elde etmiş olacağız” dedi.

Geçen yıl ülkemizce yürütülen G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde düzenlenen G-20 Tarım Bakanları Toplantısı hazırlık sürecinde FAO ile yakın ve verimli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu belirten Bakan Çelik: “Geçen yıl G-20 zirvesinde Tarım Bakanları olarak aldığımız kararla ‘Gıda Kayıp ve İsrafların Ölçülmesine Yönelik Teknik Platform’ kurulması görevi FAO’ya verildi. FAO ile ayrıca “Güney-Güney İşbirliği çerçevesinde en az gelişmiş ülkelerle işbirliği kapasitesinin arttırılması konusunda ortak çalışmalarımız da bulunuyor. Ülkemizin ilk EXPO’su olan ve önümüzdeki günlerde kapılarını ziyaretçilere açacak olan EXPO 2016 Antalya Uluslararası Botanik Sergisi’ne FAO’nun da kurumsal olarak katılacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

EXPO 2016 Antalya’ya katılmak üzere sözleşme imzalayan ülke sayısının 28 olduğuna dikkati çeken Çelik, “İki ay önce burada ikinci yönetim kurulu toplantımızı yaptığımızda 12 ülke vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri son derece etkili. Her alanda olduğu gibi bu alanda da çok büyük destekleri oldu ve katılımcı ülke sayısı 28’e ulaştı. Büyük ihtimalle 35’i yakalayacağız gibi görünüyor. Umarım mahcup olmayız. Arkadaşlarımız teknik düzeyde çalışmalarını sürdürüyorlar ve daha çok sayıda ülkenin katılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

EXPO 2016 Antalya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştiğini, Cumhurbaşkanının himayesine girdikten sonra projede çok önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Çelik, “Sözleşme imzalayan ülkeler düzeyinde de önemli gelişmeler oldu. Ülkemiz, Antalya’mız için bu güzel eser hayırlı olsun. Çiçek ve çocuk temalı olduğu için binlerce çocuk burada çok şey öğrenecek, görecek” dedi.

 

“2-6 Mayıs’ta Antalya’da Fao Avrupa Bölgesel Konferansı Gerçekleştirilecek”

EXPO 2016’nın yanı sıra önümüzdeki günlerde Antalya’nın, FAO’nun önemli bir toplantısına ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Çelik söz konusu organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: “2 yılda bir düzenlenen FAO Avrupa Bölgesel Konferansı’nın 30’uncusunu 2-6 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. 53 ülkenin tarım bakanları olarak bir araya gelecek ve bölgemizin tarım ve kırsal kalkınma sorunlarını ele alacağız. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik atacağımız adımları görüşeceğiz. Geçtiğimiz yıl G-20 liderlerini ağırladığımız Antalya’mızda bu yıl da AB ve Orta Asya ülkelerinin tarım bakanlarını en iyi şekilde ağırlayacağımızı belirtmek isterim.”

 

“2023’te 153 milyar dolarlık tarımsal hasıla hedefliyoruz”

 

İç Anadolu Bölgesi’nin yaklaşık 8 milyon hektar tarım alanı, 4,5 milyon hektar çayır ve mera olmak üzere önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Çelik Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da hedeflerini ortaya koyduğunu anlatarak, bu çerçevede 2023 hedeflerine bakıldığında, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediklerini ifade etti.

Akdeniz Bölgesi’nin turizmin yanı sıra tarım alanında da öncü olduğuna dikkati çeken Çelik, bölgede 31 milyar liralık tarımsal üretim yapıldığını, tarımsal ihracatın yüzde 15’inin buradan gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Çelik, üretken bir Türkiye için tarım alanında radikal kararlar alma zorunluluğu bulunduğunun altını önemle çizdi.

Add comment

× 2 = 18