Nizamettin SOYLU

Kondil Müdür Yardımcısı

Kondil Müdür Yardımcısı Nizamettin SOYLU

Kondil Müdür Yardımcısı Nizamettin SOYLU

Her yaştan Suriyeli öğrenci var

Yurtdışından gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan KONDİL, çok sayıda Suriyeli’ye Türkçe eğitimi verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL, Türkçe Öğretim Merkezi olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında kuruldu.

KONDİL Müdür Yardımcısı Nizamettin Soylu Merkezin yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuş bir birim olsa da dil merkezi olduğu için aynı şekilde Türklere de yabancı dil öğretmek gibi bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, “ Öğrenci portföyümüz de sadece bizim kurumumuz öğrencilerini kapsamıyor. 17 yaş ve yukarısı her yaştan kişi bizim öğrencimiz olabilir.” Dedi.

30 ila 40 farklı ülkeden öğrenciye Türkçe öğrettiklerini ifade eden Soylu, “ Yabancı dil öğretiminde metodlar, teknikler çok değişti ve gelişti. Bir ana dil, bir hedef dil var. Öğrencinin ana dili ve sınıfta öğreneceği hedef dil mevcut. Sınıflarımızdaki zenginliği düşünürseniz de her sınıfta en az 15 ayrı ülkeden öğrenci olabiliyor. Hedef dil aynı zamanda sınıf dili. Amaç sınıfa ikinci bir dili sokmadan, öğretilen dil üzerinden bağlamlar kurarak, tiyatro yaparak ya da ne gerekiyorsa onu uygulayarak eğitim sağlamak” diye konuştu.

Suriyeli’ye eğitim

Nizamettin Soylu şunları söyledi, “Merkezimizin kurulduğu yıllarda Suriye’de ilk sıkıntılar baş göstermişti. Türkiye’ Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Kurumu tüm üniversitelerin Türkçe Öğretim merkezlerine belli kontenjan ve standartta öğrenci göndermeye başladı. Bunun dışında Suriye’deki üzücü olaylar başladıktan sonra her yerde olduğu gibi Konya’da da ciddi bir Suriyeli artışı oldu. Bu insanlarda entegrasyon, o bölgeye alışma sürecinde en önemli konunun dil olduğunu düşünerek herkes üzerine düşen görevi üstlendi. Suriyeliler bizlere müracaat ettiler. İlk dönemlerde çok yoğun, kendi imkanlarıyla gelerek Türkçe öğrenen çok sayıda Suriyeli öğrencimiz oldu. Üniversite öğrencisi olmayanlar da çoktu. Hedefleri vardı. Eğitimlerini yarıda bırakıp gelen ve burada devam etmek isteyenler büyük avantaj elde ettiler.”

Bu yıla kadar çok yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Soylu, “ Suriyeliler artık alıştılar, dili öğrenecek kişi sayısı belli ki azaldı. Zaten devlet bunu bir politika ve sisteme bağladı. Çeşitli projelerden aldıkları kaynaklarla bu merkezlere gönderip onların Türkçe öğrenmelerini sağladı. İleri yaşlarda Türkçe öğrenmeye gelen de oldu. Suriye’de üniversitede öğretim üyesi olan kişiler, 65 yaşın üzerinde olanlar da buradan sertifika aldı. Doktordan öğretmene işçiye, boş gezene kadar her sosyal statüden öğrencimiz oldu.” Dedi.

Öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazmadan oluşan 4 kriterde dili öğrenmiş olduklarına dikkat çeken Soylu, sınıf haricinde de kullanıldığı için bu öğrencilerde en çok konuşmanın geliştiğini vurguladı.

Özel imkanlar sunuldu

Soylu, İlk dönemlerde kendi imkanlarıyla gelip, kurs ücretini ödeyip Türkçe öğrenen Suriyeli öğrenciler olduğunu belirterek, şunları söyledi, “Fakat hemen ilerleyen dönemlerde devlet bunlar için çok özel imkanlar sundu. Belli yaşlarda, belli kriterlerde, belli eğitimlere sahip öğrenciler farklı kaynaklardan alınan desteklerle ücretsiz Türkçe eğitimi aldı. Halen de Geçici eğitim merkezleri, kamplarda yine ücretsiz, devletin desteklediği verilen Türkçe kursları var. Hem çalışıp hem bu kurslara devam edenler de oldu. İleri düzeyde Türkçe biliyor sertifikasını alana kadar devlet onların Türkçe öğrenmelerine katkı sağlıyor. Kendileri de bu imkanları çok iyi takip ediyor. Faydalanıyor. Öğrendikleri dille kendilerine yeni bir hayat kurabiliyorlar”

Sosyal aktivite

Merkezde eğitim gören öğrenciler için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendiğini de kaydeden Soylu, “Özellikle Suriyeli öğrencilerimizin ülkemize entegrasyonunu sağlamak adına önemli çalışmalar yapıldı. Gerek geziler, gerek farklı aktivitelerle onların ülkemize entegrasyonuna destek olmaya çalışıyoruz. Diğer yabancı öğrencilerimiz de bu aktivitelerle ülkemizi tanıyıp iyi birer kültür elçisi olarak buradan ayrılıyor “ diye konuştu.

 


 

There are Syrian students from all ages

There are Syrian students from all ages
KONDİL, which has been founded to teach Turkish to foreign students coming from abroad, has taught Turkish to many Syrians.

Necmettin Erbakan University KONDİL has been founded in 2012-2013 academiz year as Turkish Learning Center.

Nizamettin Soylu, deputy manager of KONDİL, has emphasized that the center has been founded to teach Turkish to foreigners and also to teach foreign languages to Turkish people. He said: “Our student portfolio does not only include our own students. Everyone, who is 17 years old and above, can be our student.”

Soylu said that KONDİL teachers have taught Turkish to many students from 30-40 different countries. He said: “Methods, technics in teaching foreign languages have changed and improved. There is a mother tongue and a target language. If you think wealthiness in our classes there can be students from at least 15 different countries. The target language is also classroom language. Aim is to provide education by not speaking a second language in class and by establishing a bond, performing or practising whatever needed.”

Education for Syrians

Nizamettin Soylu has said: “Syria had the first problems when our center was founded. Head of Abroad Turks and Relatives Communities Institution began to send students in specific quota and Standard. Apart from that after sad events became to exist in Syria there was a serious Syrian rise in Konya like everywhere. Everyone did his / her part as we thought that the most significant subject is language for Syrians to be integrated. Syrians applied. There were a lot of Syrian students who came through their own means and learned Turkish at first periods. There were also a lot of Syrian students who were not university students. They had aims. The ones, who came by leaving their education and wanted to go on here, had many great advantages.”

Soylu, who emphasized that there has been a huge demand up to now, said: “Syrians get used to this. The number of people, who want to learn Turkish, has decreased. The state has codified. It has enabled Syrians to learn Turkish by sending funds which it has taken thanks to various projects. There were also elders who wanted to learn Turkish. People, both who were lecturer at universities in Syria and who were above 65, took certificates here.”

Soylu said that students have learned Turkish in four criteria, reading, listening, speaking and writing. He also said that speaking improves mostly as it is used out of classrooms.
Private facilities have been presented

Soylu said that there were Syrian students who came through their own means, paid course fee and learned Turkish at the beginning. He said: “But our state has presented very private facilities for them in the forthcoming days. Students, who have been in certain ages, certain criteria and who have had specific education, have had Turkish education by supports taken from different resources. There are still courses in camps,which are free of charge and temporary training centres which are supported by state. There have been people who both work and have these trainings. State contribute them to learn Turkish until they take certficate that they know advanced Turkish. They pursue these facilities by themselves. They take advantage of them. They make a good life thanks to language that they learn.

Social activities

Soylu, who has said that there are various social activities for all students of this centre, has explained: “there have been important studies for our Syrian students to provide their integration to our country. We try to support their integrations not only by trips but also by different social activities. Our other foreign students know our country by these activities and leave Turkey as good cultural ambassadors.”

Add comment

8 × 1 =