Abdurrahman Cüneyd Fidancı

Basın Yayın Enformasyon Konya İl Müdürü

Basın Yayın Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Cüneyd FİDANCI

Basın Yayın Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Cüneyd FİDANCI

KONYA KÖKLÜ GEÇMİŞİ OLAN
MİLLİ VE YERLİ BASINA SAHİP

 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1976 yılında Adıyaman’da doğdum. Anne tarafım Konya Cihanbeyli’den. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde eğitimi sürdürürken gazete ve televizyonlarda da kendimizi yetiştirmeye çalıştık. 2000-2009 yılları arasında İstanbul Bağcılar Belediyesinde, 2010 yılından itibaren de Beykoz Belediyesinde Basın Danışmanlığı görevlerinde bulundum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanlarımızdan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Mehdi Eker beyin basın danışmanlığı görevini yürüttüm. Kurucuları arasında yer aldığım Basın Danışmanları Platformu’nun dönem başkanlığı görevlerinde de bulundum. Şubat 2017 tarihinde de Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü görevine atandım. Evliyim ve bir çocuk babasıyım.

Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü’nün hizmet alanı neyi kapsıyor?
Dünya genelinde doğru bir Türkiye algısının oluşturulması hedefiyle merkez teşkilatı, 17 İl/bölge Müdürlüğü ve yurt dışında 39 Basın Müşavirliği ve Ataşeliği ile çalışmalarını sürdüren BYEGM, aynı zamanda yerli ve yabancı basın mensuplarının işlerini daha kolay ve özgürce yapabilmeleri için pek çok faaliyetini aynı anda yürütmektedir. Hızlı değişim ve gelişimin yaşandığı medya ve iletişim sektöründe, iç ve dış kamuoyunun zamanında doğru bilgilendirilmesi, Türk basınının güçlendirilmesi amacıyla, BYEGM’nin asırlık tecrübesiyle Türkiye’deki ve dünyadaki hızlı gelişime paralel olarak yeni hedeflere ve yeni hizmetlere öncülük etmeye devam etmektedir. Türkiye’nin dünyaya daha iyi tanıtılması, dış dünyadaki gelişmelerin karar vericilere zamanında ve doğru şekilde yansıtılması, yerli ve yabancı basın mensuplarının çalışabilmeleri için uygun ortam oluşturulması ve meslek içi eğitim çalışmaları bakımından önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. İl Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı Konya, Karaman ve Aksaray illerini kapsamaktadır.
Konya’da medya sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gönül ve huzur kenti Konya, tarih boyunca her zaman önemini, değerini koruyan, ülkemizin en önemli, en güzel ve en yaşanılabilir kentlerinin başında gelmektedir. Konyamız, eğitim, kültür, sosyal açıdan olduğu gibi basın açısından da güçlü bir potansiyele sahip bir ilimizdir. Konya basını, köklü geçmişe sahip, milli ve yerlidir. Konya merkezde 5 televizyon, 14 gazete, 3 haber ajansının yanı sıra yaygın basın yayın kuruluşlarının temsilcilikleri de bulunmaktadır. Bunun yayında Konya’da 279 basın mensubumuz basın kartı taşımaktadır. Sürekli basın kartı taşıyan 53 basın mensubumuz bulunmaktadır. Konya basınının duayeni değerli büyüğümüz Rıdvan Bülbül amcamız da Şeref Basın Kartı sahibidir. Bu vesileyle de kendilerine sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler diliyoruz.

Medyanın Konya’nın ekonomik ve sosyokültürel yaşamına etkisini nasıl görüyorsunuz?
Günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik düzeni sonucu kitle iletişim araçları yani medya, bir tür kamu görevi yapmakla yükümlü organlardan oluşmaktadır. Bu özelliğiyle medya, kamuoyu oluşturma ve açıklama sürecinde çok önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Toplumsal gelişim ve kalkınmada çok büyük etkileri olan medya bunu ekonomide de kullanmaktadır. Bu anlamda, Konya basınının müthiş bir potansiyeli var. Belki bunun farkında olamayabiliriz ama dışarıdan bakıldığında çok önemli, özel, güçlü algısı var. Bizlere de düşen bu algıyı koruyarak, geliştirerek güçlendirmektir. Türkiye’nin en önemli tarih, kültür ve turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra bir sanayi kenti olarak Konya, Anadolu’nun parlayan yıldızı konumundadır. Gelişmiş toplumlarda olduğu gibi Konya ekonomisinin gelişmesinde hiç kuşkusuz medya önemli bir fonksiyonel görev üstlenmektedir.

Medya’nın insan hayatına etkisi sizce nasıl?
Haber almak, insanoğlunun dünden bugüne ve hemen her coğrafyada ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanların aynı haber alma ihtiyacından yola çıkarak, insanların kendi bireysel deneyimlerinin ötesinde neler olduğunu öğrenme yolunda bir içgüdülerinin olduğu da bir gerçektir. İşte insanoğlunun bu haber alma içgüdüsünü medya tüm enstrümanlarıyla karşılamaya çalışmaktadır. Yazının bulunması, matbaanın icadı ve ilk gazetelerin yayımlanmasından bugüne kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma ve gündem belirlemedeki rolü hiç kuşkusuz bir güç olarak algılanmaktadır. Bunun yanında, son 20 yılda internetin baş döndürücü gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sosyal ağlar ise beraberinde “Halk Gazeteciliği” terimini de gündeme getirmiştir.

Sizin gazetecilik geçmişiniz de var. Bunun mevcut konumunuza etkisi nedir?
Aslında ben ortaokul son sınıfta, bir gazetenin bulmacasını çözerek kazandığım fotoğraf makinesiyle gazeteciliğe farkında olmadan adım atmışım. Akabinde Gazetecilik fakültesini, habercilik, basın danışmanlığı derken hep basın sektöründe yer aldım. Masanın iki tarafında da bulunduğum için çok rahat empati yapabiliyorum. Meslektaşlarımı daha iyi anlayabiliyor, çözümler konusunda daha heyecanlı oluyorum. İstiyorum ki, zor şartlarda görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın yaşam koşullarını daha da kolaylaştıralım, zorlukları azaltalım. Gazeteciliği hep sevdim, gazetecilerle bir arada olmaktan hep mutluluk duydum. Görevimi de bu anlayışla, severek yaptığıma inanıyorum.

Yerel basın hakkında neler söylemek istersiniz?
Her şeyden önce belki biraz klişe olacak ama yerel basın gerçekten de bir ülkenin, devletin, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Konya, Karaman ve Aksaray bölgesinde görev yapan yerel basın mensupları imkanları ölçüsünde habercilik yapmaya, vatandaşları bilgilendirmeye gayret ediyorlar. Zor şartlara rağmen Konya basını hiçbir zaman duruşundan ve ilkelerinden taviz vermemiştir. Safı ve duruşu her zaman ‘Millet, Bayrak, Vatan ve Devlet’ olmuştur.

Basının size göre en büyük problemi nedir?
BYEGM olarak, başta yerel basın olmak üzere tüm basın çalışanlarımızın sorunlarını gidermeyi ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gereken zeminin sağlanmasına ön ayak olmayı ilke edindik. Bu kapsamda zaman zaman düzenlenen bilgilendirme toplantıları, seminer ve eğitim çalışmaları sonucunda elde edilen görüş ve öneriler ilgili makamlara iletilmektedir. En önemli problemlerinden biri ekonomiktir. Güçlü basının ekonomisi de güçlü olmasıdır. Yerel Basın yeniliğe, gelişmelere ayak uydurabilmelidir. Yerel gazeteciler de her zaman kendini geliştirmeli, temel ilke ve prensiplere, etik kuralları göz ardı etmemelidir.

Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü’nün şu an yürütmekte olduğu projelerden bahseder misiniz. Ve hedefleriniz nedir?
İl Müdürlüğü olarak proje ve hedeflerimiz arasında; Genel Müdürlüğümüzün kuruluş gayesi çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı enformasyonun yanı sıra, yerel medyanın güçlendirilmesi ve basın çalışanlarının mesleklerini daha kolay ve verimli icra edebilmeleri bakımından, basın mensuplarına yönelik olarak eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, gazeteci değişim programları ve basın özendirme yarışmaları,
“Ustalardan Tecrübe Paylaşımı” adı altında, gazetecilik mesleğinde duayen isimleri basın mensuplarımız ve İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya getirmek,
Kurumumuzun diğer kamu kurumlarıyla işbirliği imkanlarını ve ortak gerçekleştirebileceği projeleri saptamak üzere görev alanımızdaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunmak,
Yerel basına haber kaynağı oluşturma açısından kamu kurumları ve Valilik nezdinde girişimlerde bulunarak köprü vazifesi üstlenmek,
Kamu kurum ve kuruluşların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimlerinde görevli birim sorumluları ve çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırımına yönelik eğitim seminerleri düzenlemek,
Basın mensuplarımıza yönelik olarak kültür tanıtım programları düzenlemek,
İç Anadolu Bölgesinde önemli bir potansiyele sahip olan başta Konya olmak üzere, görev alanımızdaki Aksaray ve Karaman illerini de kapsayan medya şurası, medya çalıştayları, panel ve sempozyum gibi geniş katılımlı organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak tekrar böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Metropol Dergisinin tüm emeği geçenleri tebrik ederim. Hem içeriğiyle, hem tasarımıyla hem de baskısıyla beğenerek takip ettiğimiz önemli bir dergi.

Yine şunu vurgulamak isterim. Genel Müdürümüz Mehmet Akarca, uzun yıllar basında önemli hizmetlerde bulunmuş, basının içinden gelen, dilini, derdini iyi anlayan değerli bir duayen. Göreve başladığı ilk günden itibaren BYEGM’nin çalışmalarına ivme kazandırdı. Bizlere de düşen taşra teşkilatı olarak bu çalışmaya ayak uydurmak, hizmet çıtasını yükseltmektir. Konya, Karaman ve Aksaray’da muhabirinden genel yayın yönetmenine kadar, Gazeteciler Cemiyetleri, birlikleri, Basın Konseyleriyle işbirliğini artırarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, basınımızı hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

Add comment

− 4 = 3