Ahmet ÖZER

Anmeg Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı

Anmeg Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZER

Anmeg Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZER

AMACIMIZ İNSAN

Türkiye’de Medya alanında insana hizmeti kendine amaç edinen ve alanında bir ilk ve tek oluşu ile dikkat çeken, kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı’nı, Vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ile konuştuk..

 

GERÇEK AMAÇ İNSANLIĞA HİZMETTİR.

Vakıf Nedir?
Karşılık beklemeksizin başkası için yaşamaktır vakıf. İnsanlık tarihi içerisinde, medeniyetin, insanlığın, insan hak ve hürriyetlerinin zirve yaptığı İslam Medeniyeti’nde bu manada vakıfların çokluğunun yanında icra ettikleri çok önemli vazifeleri de görmekteyiz. İslam Medeniyeti’ni vakıf medeniyeti olarak adlandırsak hata yapmış olmayız. Ecdadımız bu kadar önemsemiştir vakfı. Sosyal adaletin tesisinde önemli görev icra eden vakıflar çok çeşitli alanlarda hizmet vermişlerdir. İnsanlara hizmet eden vakıfların yanında hayvanlara, nebatata, eşyaya hizmet eden vakıflarla büyümüş medeniyetimiz.

Diğer yandan biz Türkler ise vakfa daha büyük bir önem vermişiz. Ülkemizdeki vakıfların sayıları binlerle ifade edilmektedir. Ecdadımız tarafından kurulmuş zamanla kayıtlardan silinmiş veya unutulmuş çok sayıda vakfımızın olduğu da bilinmektedir. Osmanlı’nın yıkılması ile birlikte elimizden çıkan topraklar üzerinde de yüzlerce vakfın olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur. Vakıflar, dini İslam olsun veya olmasın tüm insanların gıpta ile baktığı bir güzelliğimizdir. Vakıflar başta insan olmak üzere tüm canlılara ne büyük değer verdiğimizin en büyük ispatıdır. Hiçbir medeniyet arzda ve semada yaşayan tüm canlılara bu kadar değer vermemiştir. Yunus’un; “Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü” dizeleri bu anlayışımızı anlatan en güzel sözlerden biridir. İslam’ı kabul edip bu toprakları yurt edindiğimiz günden buyana hep insanlığa hizmet ve geleceğe güzel bir miras bırakmak için çalışmışız. Kimimiz vatan, millet ve ümmetin bekası için canını bu davaya adarken, kimimiz tüm hayatımızı yine aynı değerlere vakfetmişiz. İnanın, kendi medeniyetimizden Vakıfları çıkaralım, çok şeyimiz eksilir. Vakıf hizmetleri hayatımızı anlamlı kılan önemli değerlerimizdendir. Yine açık bir şekilde şunu söylemeliyim ki, bugün acı çeken, huzur arayan tüm insanlığın ilacı bizim medeniyetimiz, bizim medeniyetimizin ise olmazsa olmaz değerlerinden biri Vakıflardır.

ANMEG VAKFI KENDİ ALANINDA BİR İLKTİR.

Anadolu Medya Grup Vakfı’na yüklediğiniz misyon nedir, niçin kuruldu Anmeg Vakfı?
Anmeg Vakfı’nın misyonu medya yoluyla millete hizmet etmektir. Anmeg Vakfı için, Vakıf olmak vaakıf olmaktır. Anmeg Vakfı, vakıf medeniyetimizi basın yayın yoluyla yaşatmaya gönül vermiş ve bunu kendisine gaye edinmiştir. Anmeg Vakfı, vakıf senedimizin Vakfın amacı başlıklı 3. Maddesi vakfın misyonunu şu şekilde açıklamaktadır. “Birey ve toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine medya ve eğitim yoluyla hizmet etmek, kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.”

Tabi hemen şunu söylemeliyim ki biz bu vakfı kurarken hem kurma nedenimizi hem de hangi alanda hizmet edeceğimizi iyi düşündük. Göçmen kuşlara su temini alanında hizmet amacıyla kurulmuş vakıfların bulunduğu bir ülkede, birçok alanda hizmet eden vakıflar var. Biz medya alanında bir boşluk bulunduğunu ve bu yönde bir vakfa ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. İşte bunun için ANMEG VAKFI’nı kurduk. Ülkemizde yıllarca kendi değerlerimize uzak yayınların yapıldığı herkesin malumudur. Kendi değerlerimize, özümüze, milletimize, kültürümüze uygun yayınlar yapacak medya kuruluşlarına ve bu kuruluşlarda çalışacak, kendini iyi yetiştirmiş insan sermayesine ihtiyaç bulunmaktaydı. Halen de bu ihtiyaç giderilmiş değildir. İşte bunun için kuruldu ANMEG VAKFI.

Ülkemizde Medya Vakfı olarak ve ifade ettiğiniz amaç doğrultusunda kurulan kaç vakıf vardır?
Biz bu konuda ilkiz, birinciyiz, tekiz. İlk ve tek vakıfız. Bir kısım medya kuruluşlarının vakıfları vardır. Medya vakfı olduğunu ifade eden vakıflar da olabilir, ancak vakfın kuruluş maksadına ve üretmekte olduğu hizmetlere baktığınızda etkili, kaliteli ve ilkeli medya ve eğitim hizmetlerinin gelişmesini sağlayarak; birey ve toplumun; sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, dünya barışı, demokrasi, evrensel hukuk, insanın doğuştan sahip olduğu insan hakları ve bireysel özgürlüklerin gelişip yaygınlaşmasına, ailenin ve gençliğin korunmasına ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacını temel gaye edinen ve bu konuda her an aralıksız, karşılık beklemeden hizmet üreten, insanımıza ve insanlığa hizmet eden bir başka vakıf yoktur. ANMEG VAKFI kendi alanında bir ilk olmanın verdiği heyecanla, İSLAM VAKIF MEDENİYETİ’NİN yeni bir halkası olarak hayırlı hizmetler üretmektedir. Bu sebeple Medya vakfı alanında, medya yoluyla insana hizmet amacıyla kurulan ve çalışan tek vakıfız.

Burada şuna dikkat etmek gerekir. Vakfılar İslam Medeniyeti’nin eseridir. Dolayısıyla özünde, temel dayanağını buradan almak zorundadır. Son yıllarda yozlaşan kültürel değerlerle vakıf hizmetlerinde de bazı sapmalar görülmüştür. İsmi ve amacı ne olursa olsun, Vakıflar müntesibi olmakla şereflendiğimiz inancımızın özüne aykırı hizmetler üretmemelidir. Dolayısıyla ANMEG VAKFI yapacağı tüm hizmetlerinde inancını ve kültürünü önceleyen bir anlayışla kurulmuş bir vakıftır.

25. KURULUŞ YILINI KUTLAYACAĞIZ
ASLINDA 25 YILLIK BİR VAKIFIZ.

Anmeg Vakfı’nın kuruluşu ve tarihi süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Bilindiği gibi Vakfımızın amacı; Milletimize basın yayın, daha genel bir ifadeyle medya yoluyla hizmet etmektir. ANMEG VAKFI, 02 Haziran 2011 tarihli Mahkeme kararı ile kurulmuş ve 02 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de kuruluşu yayımlanmış bir vakıftır. Kayıtlardaki resmi kuruluş bu tarihtir. Ancak Vakfımızın fiilen gerçekte kuruluş tarihi 1992 yılıdır. Resmi kayıtlara göre bu yıl Anmeg Vakfı’mızın 6., fiilen hizmet verdiğimiz yıllara göre ise 25. Kuruluş yılını kutlayacağız. Kanunen yasal olmamasına rağmen 1991-92 yıllarında fiilen özel radyo ve televizyonlar kurulmaya başlayınca biz de, milletimize medya yoluyla hizmet etmek amacıyla Kontv’yi kurduk. Kontv 10 Haziran 1992 günü karasal vericilerden yayına başladı. Zaten o zaman ülke genelinde Karasal Yayınlar mevcuttu. Teknolojinin daha gelişmemiş olması, cihaz ve işi bilen personel yokluğu sebebiyle ilk yıllarda çok zor şartlar altında ama samimi ve izleyici ile iyi iletişim kurarak güzel programlar ürettik ve yayınlar yaptık. 2000’li yıllar öncesi uydu imkânı olmadığından yayınları karasal imkânlarla iç Anadolu Bölgesi olan yayın alanımızdaki izleyicilerimize çok zor şartlarda ulaştırıyorduk. Nerede yüksek bir tepe varsa arkadaşlarımız ellerinde cihazla aktarmak için yıllarca yayın aradılar. İşte bunların hepsi milletimize medya yoluyla hizmet içindi. Gelişen teknolojiyle bugün yayıncılık artık çok kolaylaşmıştır. O yıllarda televizyon izleyicilerinin yüzde 98’i karasal yayın izliyordu. Damlardaki antenlerden kablo yoluyla odalarımıza taşıdığımız yayınlar mevcuttu. Yüzde 2’lik bir izleyicide yayını uydudan takip ediyordu o zaman. Şimdi ise bu oran tam tersine dönmüştür. Şimdi karasaldan tv izleme oranı yüzde 2’nin de altındadır. Yüzde 98 izleyici uydu, kablo ya da IP üzerinden yayınları izlemektedir. Daha ilk günlerde KONTV ulaşabildiğimiz tüm izleyicilerimiz tarafından çok beğenildi, kabullenildi, sahiplenildi. Bu sahiplenilme halen de artarak devam etmektedir. Neden sahiplenildi, çünkü bizde izleyiciye rağmen, milletimize rağmen yayın yoktur. Bu sebeple Türkiye’nin her bir köşesindeki izleyicilerimiz Anadolu Medyası olarak adlandırdıkları bizi, halkın temel değerlerine ve Milli ve Manevi değerlerimize bağlı olarak bilmektedirler. Biz daha sonra KONTV’nin yanına kardeş kuruluş olarak 99.5 KONYAFM radyomuzu, akabinde de 01.06.1949 gününden beri Konya’da fiilen yayında olan YENİ KONYA GAZETEMİZİ gruba dahil ettik. Ayrıca bölgenin en güçlü yapım ve reklâm ajansı MİRAJANS’da grubumuzun içindeydi. ANADOLU MEDYA GRUP olarak milletimize medya yoluyla hizmetimiz bu yayıncı kuruluşlarla devam etmekteyken, internet teknolojisinin gelişmesiyle grubumuza 2006 yılından itibaren Türkiye’nin en güçlü internet haber gazetelerinden olan KONHABER, BELGE, KANALON ve KONSPOR isimli internet medyalarımız da dâhil edildi. Bu gün Anadolu Medya Grup çatısı altında 7 yayıncı kuruluş ve 1 ajans olarak milletimize medya yoluyla hizmet etmekteyiz. Bir başka ifadeyle bu kuruluşlarımızın tamamı ANADOLU MEDYA GRUP (ANMEG)’e ait kuruluşlardır.

Özel radyo ve televizyon yayıncılığının devlet tekelinden çıkarıldığı 1990 yılından itibaren medya alanında hizmet üretmek amacıyla yola çıkanların bir yol hikâyesidir ANMEG VAKFI. Mademki, medya alanında hizmet üretecek bir vakıf olarak kurulduk, o zaman bu alanda boşluk bırakmamamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık ve medyanın gelişimi ile birlikte hiçbir alanda boşluk bırakmamaya gayret ettik. Gazete ile yazılı medya alanında, radyo ile sesli medya alanında, televizyon ile görsel medya alanında, internet siteleri ile elektronik medya alanında ve şimdilerde farklılaşan şekliyle sosyal medya alanında eksik bırakmamak için çaba sarf ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz.

VAKIF BİNAMIZI CUMHURBAŞKANIMIZ HİZMETE AÇTI.

Anmeg Hizmet Binası medya alanında önemli ve örnek bir bina olarak bilinmektedir. Bina ile ilgili neler söylemek istersiniz?
22 yıl boyunca zor şartlar altında ve çok da uygun olmayan mekânlarda milletimize hizmet ettik. Hep hayalimiz işimize en uygun fiziki mekânlarda hizmet vermekti. Hizmet ürettiğiniz mekân kaliteyle doğru orantılıdır. Çalışkanlığınızdan, ihlas ve samimiyetinizden taviz vermemek şartıyla mekânınız güzelleştikçe yaptıklarınızın değeri, kalitesi de kat kat artar. Allah nasip etti ve bugün hayallerimizin de çok çok üstünde bir binada hizmet vermekteyiz.

Konya Merkez Karatay İlçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak No 1 adresindeki hizmet binamız Anmeg Plaza, müstakil oluşu, medya binası olarak baştan özel tasarlanışı, mimari yapısı, medya hizmeti için özel planlanışı ve fonksiyonel oluşu, 20 bin metre kare arsa üzerinde 5 kat ve 12 bin metre kare kapalı alanıyla, dünya standartlarındaki stüdyolarıyla adından söz ettiren önemli bir medya hizmet binasıdır.

Dört yıllık planlama ve projelendirme aşamasından sonra 2008 yılında 18 Mart Çanakkale şehitler gününde aile içinde sade bir törenle binamızın temelini atmıştık. Tarafımızdan yapılan binamız yedi yılda tamamlanmıştır. Güzel bir mekânda hizmet verme aşkıyla dolu olan tüm yayıncı kuruluşlarımız, çalışanlarımız büyük bir heyecanla 28 Şubat 2014 günü canlı yayınla bu binamıza taşınmışlardır.

Binanın resmi açılışı 26 Nisan 2014 günü, o gün Başbakanımız olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle kalabalık bir katılımla açılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız binamızın mimarisini çok beğendiğini bize ifade ederek hayırları hizmetlere vesile olmasını diledi.

İçerisinde üç yıldır 7 ayrı yayıncı kuruluşumuz ve Mirajans’la beraber 8 kuruluşumuzun hizmet verdiği, mülkiyeti Anmeg Vakfı’mıza ait binamızdaki rejiler, kurgu odaları, prodüksiyon mekanları ve diğer teknik birimleriyle uzman kadrolarca hazırlanan amaca uygun yayınlar sadece bu yayın kuruluşlarına değil, Türkiye’de ve Dünyada bu amaca hizmet verecek olan tüm yayın kuruluşlarına verilmektedir.

Binada da insanı önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Mademki vakfılar bizim medeniyetimizin eseriydi, onun için medya binamızın mimarisinde Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzını birleştirmek gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Binamız Türkiye’de medya hizmetleri amacıyla kurulmuş çok az sayıda binadan biridir. Kat yüksekliklerinden tutun da, ses yalıtımına kadar her türlü inşaat tekniğinde “medya binası olma” hassasiyeti göz önünde bulunduruldu. Binanın her tarafı medya hizmetlerine uygun bir şekilde tasarlandı. 8 bin metrekarelik bahçe stüdyoları ise Türkiye’de başkaca hiçbir medya kuruluşunda bulunmayan bir ayrıcalıktır. Yaz mevsiminde, ramazan aylarında ve özel günlerde bu doğal mekânları kullanmaktayız. Havuzlar, yeşil alanlar, anfi tiyatro, derinlik oluşturan yürüyüş yolları, yüzlerce ayrı türden oluşan ağaç varlığı ve daha birçok obje, doğal stüdyo unsuru olarak kullanılmaktadır. Yine binamızda öğrencilere ve bu alanda eğitim görecek her kesime hitap edecek muhtelif büyüklüklerde sınıflar mevcuttur. Bu sınıflar aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Açılışını henüz yapmadığımız ANMEG İLETİŞİM MÜZESİ çalışmalarında son geldik. İletişim teknolojisinin türlü evrelerinde kullanılan araç, gereç, cihaz ve eşyanın sergilendiği bu müze çok yakın bir zamanda resmen de açılacaktır.

ANMEG VAKFI’nın merkez ve diğer teşkilatlanma yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz.
Vakıf senedimizin 2. Maddesi’nde açıklandığı üzere vakfımızın genel merkezi Konya’dır ve içinde bulunduğumuz adrestir. Vakfımız ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

ÖNCELİKLİ HİZMET ALANIMIZ MEDYA VE EĞİTİMDİR.

Anmeg Vakfı’nın yürüttüğü hizmetler nedir?
Anmeg Vakfı, Medya yoluyla insana hizmet amacıyla kuruldu. 25 yıldır da bu hizmetini en iyi şekilde yapmaktadır. Misal olması kabilinden yaptığımız ve yapmak için projelendirmekte olduğumuz bazı hizmetlerimize kısaca temas edersek;

Verimli, etkili, kaliteli ve ilkeli yayın yapmakta olan medya kuruluşlarımız ile birey ve toplumun; sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmesine hizmet etmek, dünya barışı, demokrasi, evrensel hukuk, insanın doğuştan sahip olduğu insan hakları ve bireysel özgürlüklerin gelişip yaygınlaşmasına, ailenin ve gençliğin korunmasına ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlama gayreti içerisinde yoğun çalışmalarımız sürmektedir.

Bilimsel araştırmalar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.
Yayıncı kuruluşlarımızda ve başkaca yayın mecralarında yayınlanmak ve eğitim kuruluşlarının istifadesine sunulmak üzere eğitici filmler, belgeseller, uyarıcı kısa eğitim yayınları, diziler, filmler, sinema filmleri, çizgi filmler her türlü radyo programı, her türlü internet gazeteciliği yayınları, her türlü gazete, dergi yazıları üzerinde yoğun çalışmalarımız vardır.

Medya organlarında her ne sıfatla olursa olsun tüm çalışanların, yönetici, idareci ve sahiplerinin mesleki ve sosyal bilgilerinin, tecrübelerinin artırılması amacıyla; kurslar, seminerler, paneller ve benzeri süreli ya da süresiz eğitim çalışmaları yapmanın çalışması içindeyiz.

İnsan Hak ve Özgürlükleri alanında seviyesinin daha da yükseltilmesi için medya faaliyetleri düzenliyoruz.
Kadın, çocuk ve hasta haklarının, ülkemizde gelişmesi, evrensel seviyeye yükselmesi ve toplumda bu bilincin oluşması için çalışmalarımız vardır.

İletişim Fakültesi’nde okuyan talebelerden maddi imkânları zayıf olanlara karşılıksız burs faaliyetlerimiz vardır.

BİZİM GÖREVİMİZ AÇIKÇA DUYURMAKTIR.

Son olarak neler söylemek istersiniz.
Medya alanında çok profesyonel, inançlı, haram-helal nedir bilen, hakkı ne pahasına olursa olsun üstün tutan güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli ve iyi yetişmiş insanlardır. Bu personelle; Milletin Kanalı, Milletin Radyosu, Milletin Gazetesi, Yeni Türkiye’nin Haber Sitesi gibi ismi ile müsemma yayıncı kuruluşlarımız olan Kontv, 99.5 Konyafm, Yeni Konya Gazetesi, konhaber.com, belge.com.tr, kanalon.tv ve konspor.com yayıncı kuruluşlarımızla “bizim görevimiz açıkça duyurmaktır” sloganıyla bilgiyi kirletmeden, kirletilmiş olanları temizleyerek insanımıza sunuyoruz. Kamuoyunun özgürce ve asla müdahale edilmeden oluşmasına gayret sarf ediyoruz. Vakfımızın gayesi istikametinde insanımızın çok büyük hizmete ihtiyacı vardır. Kısmen de olsa bu boşluğu dolduruyor olmanın manevi huzuru en büyük kazancımızdır.

Biz medyayı aynı zamanda bir yaygın eğitim aracı olarak da görmekteyiz. Evet örgün eğitimde okullarımız, kurslarımız, eğitim kuruluşlarımız büyük gayret serf etmektedir. Ancak bunlar yeterli değildir Günümüzde insanoğlu hiç olmadığı kadar bencil, hiç olmadığı kadar saldırgan ve hiç olmadığı kadar menfaatperest hale gelmiştir. Vakıfların en önemli amaçlarından biri de insanoğluna bu dünyaya geliş amacını hatırlatmaktır. Başkaları için de yaşanması gerektiğini, ancak benlikten kurtulabilirse insanoğlunun mutlu olacağını benimsetmektir. İşte tüm bu ulvi amaçlar için herkesin bir şeyler yapması gerekmektedir.

İnternet, televizyonlar, radyolar, gazeteler popüler kültürün dünyayı felakete götüren tüm kötülüklerini yaymakta birbirleriyle yarışmaktadırlar adeta. Günümüzde medyanın temelini oluşturan dünyaca büyük haber ajanslarından tutun de, sinema sektörüne, dizi sektörüne eğlence programları sektörüne kadar tüm bu sektörler maalesef bizim elimizde değildir. Çocuklarımız dünyaya gözlerini açtıkları günden itibaren maalesef seküler yaşam kültürünün yoğun bombardımanı ile zehirlenmektedirler. Aile kültürümüz yok olmakta, aile ile birlikte bütün insani ve İslami değerlerimiz kaybolup gitmektedir. İslam ülkelerinde yönetimi elinde tutanlar on yıllarca bu yok oluşu, bu eriyişi ve tükenişi görememiştir. Görenler de, etkili bir çözüm oluşturamamışlardır. Ülkemizde son yıllarda bizimle aynı kulvarda gayret sarf eden bir avuç bu durumun fevkinde insan bulunmaktadır. Buna şükretmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın milli medyamızı güçlendirme çabaları takdire şayandır. Ancak daha fazlasına gerek vardır. Sadece Cumhurbaşkanı yeterli değildir. Herkesin bu alana destek vermesi gerekmektedir.

Anmeg Vakfı olarak hizmet alanımız olan medya sektöründe kutsal bir görev icra ettiğimize inanmaktayız. Yüce kitabımızda ifadesini bulan “bizim görevimiz açıkça duyurmaktır” emrini görev olarak kabul ediyoruz.(Yasin-17)

MEDYAYA SAHİP OLAN, DÜNYAYA SAHİP OLUR.

Yapılacak çok şey var. Bu alanları kesinlikle boş bırakmamamız gerekmektedir. Sosyal Medya pompalamalarıyla bazı İslam ülkelerinde oluşturulan ARAP BAHARI hadiseleri ile ülkemizde GEZİ VE KOBANİ HADİSELERİ unutulmamalıdır. Medya silahı kurulduğu günden buyana hep stratejik hedefler için kurulmuştur. Medya emperyalist, sömürgeci büyük devletler tarafından sürekli kullanılmıştır. Dünyaca meşhur büyük medya oluşumları, bu silahı kullanan DERİN GÜÇLER tarafından desteklenmekte ve bilerek büyütülmektedir. Medya halen hem kamuoyunun oluşturulması için kullanılan bir güçtür, hem de dünya üzerinde istenilen rol model insan yapısının oluşturulması için kullanılan gizli bir argümandır. Bunun farkında olmamız ve buna göre çalışmamız gerekmektedir.

Bu ülkede ve bu coğrafyada hiç kimsenin MEDYADAN BANA NE deme lüksü bulunmamaktadır. Medyayı önce iyi anlamalı ve yeni nesillere iyi anlatmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığının seçmeli ders olarak müfredata eklediği MEDYA OKURYAZARLIĞI dersi maalesef iyi anlatılamadığı için gerekli ilgiyi görmemiştir. Kanaatimiz bu dersin seçmeli ders olmaktan çıkarılması ve zorunlu ders olarak okutulmasıdır. Veya en azında sosyal derslerden birinde zorunlu olarak birkaç ünite olarak ele alınmalıdır.

İşte ANMEG VAKFI tüm bu duyarlılığın oluşmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Hem yayınlarımızda hem de tüm sosyal faaliyetlerimizde bunları anlatmaya, öğretmeye gayret etmekteyiz. Medya alanında hizmet üretecek daha çok vakfa ihtiyaç vardır. Burada son olarak bir temennimizi daha dile getirmekte fayda var. Tüm halkımızı da ANMEG VAKFI’NA ve benzer oluşumlara destek vermeye davet ediyoruz. Yıllarca ihmal ettiğimiz bu alanda herkesin bir şeyler yapması gerekmektedir. Evet, camilere, dini tesislere, okullara, eğitim kuruluşlarına yardımlar yapacağız. Ancak unutulmamalıdır ki, medya eğitimin çok önemli bir parçasıdır ve ülkemizde bu alan ihmal edilmiştir. Bu milletin bekası, bu ümmetin geleceği ve çocuklarımızın akıbeti için mutlaka desteğe ihtiyaç vardır. ANMEG VAKFI kendi alanında ihtiyaç duyulan her yere yardımcı olmaya devam edecektir. İşin hülasası “medyaya sahip olan, dünyaya sahip” olur diyor ve daha yapacağımız çok şey bulunduğunu buradan herkese duyurmak istiyorum.