Prof Dr Yakup Kara

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Yakup Kara

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Yakup Kara

AKADEMİDEN
TEKNİK ÜNİVERSİTEYE

Konya’da yıllarca Teknik Üniversite dillendirildi. Söylemler, vaatler bunun üzerine kuruldu. Yöneticiler, Sivil Toplum Kuruluşları, iş dünyası ve pek çok kesim Teknik Üniversitenin artık şart olduğunu ve Konya’nın bunu çoktan hak ettiğini her platformda açıkladı.Tarımla birlikte önemli sanayi potansiyeli de olan Konya’da Teknik Üniversite artık kaçınılmaz hal alırken aslında bu vizyonu Konya taa 1970 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ile ortaya koymuştu. Yıllar geçti; Konya Teknik Üniversiteye kavuştu. Bu süreci ve teknik üniversiteyi Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kara ile konuştuk…

 

Teknik üniversite Türkiye için ne ifade ediyor ve neden böyle bir karar alındı?
Bu kararlar aslında YÖK’ün yeni yaklaşımına bağlı. YÖK artık ihtisaslaşmaya çok daha fazla önem veriyor. Teknik üniversiteler yaygınlaştırılıyor.YÖK’te özellikle teknik üniversiteye ihtiyaç duyan şehirlerde,mevcut büyük üniversitelerin içerisinden teknik üniversiteler çıkarma politikası var. Son derece de doğru, sağlıklı bir yaklaşım.Selçuk Üniversitesi’ne bakıyorsunuz; yaklaşık 100 bin öğrencisi var. Çok büyük bir üniversite. Bu büyüklükteki bir üniversiteyi yönetmek başlı başına bir iş.Meslek yüksekokullarını da düşünürseniz ilçelere yayılmış bir üniversiteden bahsediyoruz. Hatta Konya sınırlarının dışında Silifke, Taşucu meslek yüksekokulu var. Entelektüel, büyük bir nüfus.Bunu yönetmek de,birimlerin uzmanlık alanlarının potansiyellerinigerçek anlamda ortaya çıkarmakda hiç kolay değil. İster istemez birimler birbirlerine bağımlı olabiliyorlar.Ortak bütçeler, benzer politikalar. Sadece Teknik bilimler için değil, aynı şey Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler için de geçerli. Bunların potansiyellerini ortaya çıkarmak, katma değer yaratacak çalışmalarını gerçekleştirmek kolay olmuyor.Bu anlamda çok büyük üniversiteler yerine ihtisaslaşmış küçük üniversiteler, butik üniversiteler kurulmak isteniyor diyebiliriz. Butik üniversitelerin bu ülkeye, özel sektöre, sanayiye, diğer paydaşlara katkılarının daha fazla olacağı inancı var ve son derece doğru bir karar. Konya Teknik Üniversitesi de bu inanç ve politikalar sonucu ortaya çıkmış bir üniversite.

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi gibi diğer büyük üniversitelerle birlikte Selçuk Üniversitesi’nden de bir teknik üniversite çıkarıldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi de yakın zamanda Selçuk Üniversitesi’nden çıktı.

Konya Teknik Üniversitesi içerisinde, daha önceden Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, kanunla Selçuk Üniversitesi’nden kopartılıp Konya Teknik Üniversitesi’ne bağlandı. Yani Selçuk Üniversitesi’nin bu birimleri personeliyle, öğrencisiyle, laboratuvarıyla, tüm birikimiyle Konya Teknik Üniversitesi olarak bağlanmış oldu. Ama Konya Teknik Üniversitesi sadece bu üç birimden oluşmuyor.Bunların yanına yeni 3 birim daha kuruldu. Lisansüstü çalışmaların yürütüleceği Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Bu fakülte de Konya için son derece önemli. 6 akademik birimden oluşan Konya Teknik Üniversitesi kurulmuş oldu.

Teknik Üniversite neden önemli?
Burada Konya’ya bakmak gerekiyor. Konya tarım şehri. Sanayiye baktığınız zaman daçoğunluğu tarıma dayalı olan bir sanayi şehri.Dolayısıyla teknik üniversite içerisindeki çeşitli bölümlerle Konya için hem tarım hem sanayi açısından önemli bir girişim. Selçuk Üniversitesi içerisindeyken ismi mühendislik olan fakülte,yeni bölümler açmaya da imkan tanıması açısından Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Kapsamı genişletildi. Mimarlık Fakültesinin de adı değiştirildi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi oldu.

Öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi’ni tercih edip geldikleri zaman neyle karşılaşacaklar?
İki fakülteden bahsettik. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiönceden Selçuk Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi’ydi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise Selçuk Üniversitesi’ndeyken Mimarlık Fakültesiydi. Bu ikisi ayrı fakülteler. Ama birkaç yıl öncesine kadar buikisi Selçuk Üniversitesinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak geçiyordu. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Selçuk Üniversitesi’ne 1982yılında bağlanmış bir fakülte.Öncesi Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi.Kuruluşu 1970. Selçuk Üniversitesi 1975 yılında kuruldu. Akademi Selçuk Üniversitesi’nden daha eski bir kurum. 1970 yılında kurulan bu akademi, 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi’ne 1982yılında bağlanıyor. Bağlanırken de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak adı değişiyor. Bu kurum 2018 yılında Konya Teknik Üniversitesi’ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak aktarılıyor. 1970 yılında kurulan bu akademinin birikimi önce akademi sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, bugün de Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesiolarak yoluna devam ediyor. Yani isim değişiklikleri olsa da yapı aynı yapı, kültür aynı kültür, birikim aynı birikim ve 1970 yılından bu yana 48 yıllık bir birikimden bahsediyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu 2018 yılı gibi gözükse de içindeki insan kaynağına, akademik birikime, tecrübeye, akademik kültüre baktığınız zaman bu 1970 yılına dayanıyor.

Bu akademik kültür nasıl bir yapıyı gösteriyor?
O dönemde çok ciddi fedakarlıklar var.1970 yılından bahsediyoruz. Teknoloji düzeyini tahmin edin. Bilgisayar yok, daktilolarla iş yapılıyor, laboratuarimkanları kısıtlı, kara tahtada ders anlatılıyor. Bilgiye erişim zor. Veri tabanları, kitap, makale, yayınvs. Bunlara ulaşmak çok zor ve siz o yıllarda bu ülke için en iyi şekilde mühendisler yetiştirmeye çalışıyorsunuz.Fedakarlıklarla yola çıkılmış. Az insan, az bilgi kaynağıyla, az teknolojik imkanlarla en iyi şekilde mühendisler yetiştirmeye çalışmakiçin çok fedakarlık sarf ediliyor.Hem akademik hem idari personel tarafından.İşte o dönemdeki fedakarlıklar, çalışkanlıklar, çabalar, o kurumda bir kültürün şekillenmesine neden oluyor. Öğrenci sayısı da çok fazla değil. Bir aile, samimiyet, omuz omuza yol alma, daha sıcak ilişkiler, daha gayretli öğrenciler söz konusu. Bilgiye erişmek ne kadar zorsa kendini yetiştirmek için de o kadar çaba gerekiyor. Hoca için de aynı şey geçerli. Türkiye’nin o dönemki şartlarını da düşünün. Bir seferberlik var. Bir gayret kültürü var. Bu kültür orada başladığı anda nesilden nesile aktarılıyor. Bir ruh oluşuyor. O ruhu, o kültürü bugün hala görüyorsunuz. Fakültenin koridorlarına çıktığınız zaman, hocalarla, idari personelle, öğrencilerle konuştuğunuz zaman bunu hissediyorsunuz.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hep önemli çalışmalarla adından söz ettiriyordu. O zaman da ileride bir teknik üniversiteye dönüştürülme havası taşıyor muydu.
Selçuk Üniversitesi’ne bağlıyken de her zaman bir teknik üniversite havası vardı. Fakültenin içine girdiğinizde, derse girdiğinizde, o atmosfere baktığınızda tekniküniversite havasını zaten alıyorsunuz.Bilinenköklü teknik üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki havayı, birikimi, kaliteyi ve standartları Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görebilirdiniz. Yani geçmişi akademiye dayanan adı konmamış bir teknik üniversite havası zaten vardı.

Öğrenci açısından teknik üniversitede eğitim almanın ayrıcalığı nedir?
Teknik üniversite tarafından verilmiş bir mühendislik diploması Türkiye’de de, dünyada da ayrıcalıklıdır. Her zaman bir avantajdır. Piyasadaki, özel sektör ve kamu kurumlarındaki algısı da böyledir. Teknik üniversiteden mezun olmuş bir mühendise, diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmuş bir öğrenciye göre bakış açısı farklıdır. Yönetmelikleri farklıdır.Eğitim öğretim faaliyetleri bir yönetmelik doğrultusunda yürütülür. Bu yönetmeliğin içerisinde ders nasıl alınır, dersten geçme nasıl olur, kaç puan alırsan geçersin, kaç ders alırsın vs. bellidir. Edebiyat fakültesi öğrencisiyle mühendislik fakültesi öğrencisi aynı yönetmelikle eğitim öğretim görmemeli. Buranın yönetmeliği teknik üniversitenin özelliklerine uygun olacak.Bunun yanında laboratuvar imkanları, tahsis edilecek kaynaklar, altyapı ödenekleri, yatırım kaynakları da farklı. Teknik eğitime yönelik yatırımlar çok daha fazla olacak. Hem altyapı, hem akademi, hem idari, hem ekonomik olarak artık hep bir teknik üniversite ve mühendislik mimarlık odaklı politikalar sergilenmeye başlanacak.Dolayısıyla bu kültürden, atmosferden ve bu eğitim öğretim süreçlerinden geçmiş olan öğrencilerin de piyasada daha başarılı olmaları kaçınılmaz. Mühendislik veya mimarlık okuyacak öğrencilerin teknik üniversiteleri tercih etmesi her zaman bir avantajdır. Mühendislik denince akla teknik üniversite gelir. Şu anda Konya Teknik Üniversitesi de Konya’da mühendislik ve mimarlık okumak isteyen tüm öğrencilere çok ciddi bir imkan sağlıyor.

Teknik üniversitenin meyveleri ne zaman toplanmaya başlanacak?
Toplumun karşısına ilkolarak tercih kılavuzunda çıktık. Kılavuzda Konya Teknik Üniversitesi’ni görebilirsiniz. İsim olarak yeni bir üniversite olsa da aslında akademiden gelen bir birikim var. Sonra ilk mezunlarıyla bazı şeyler görülmeye başlanacak. Bu yıl 4. Sınıfa geçmiş öğrencilerimiz 4. Sınıfı Konya Teknik Üniversitesi’nde okuyacaklar. Mezun olduklarında hangi okulun diplomasını alacakları onların tercihine bırakılacak. İsterlerse Selçuk isterlerse Teknik Üniversite diploması alabilecekler. Ama ilk defa Konya Teknik Üniversitesi olarak girenler Konya Teknik Üniversitesi diploması alacaklar.

Gelecek yıl okulu bitirip Konya Teknik Üniversitesi diploması alanlar özel sektöre gittiklerinde ayrıcalığı yaşamaya başlayacaklar.Konya sanayisi bunu çok yakından takip ediyor. Sadece sanayi de değil, STK’lar ilgili tüm çevrelerKonya’ya teknik üniversite kazandırılması için çok çaba harcadılar. Onlar da önemsiyorlar ve bilincindeler. Çok kısa zamanda Konya’da Konya Teknik Üniversitesi kavramı daha fazla kullanılmaya başlanacak.Sıradan bir üniversite değil. Teknik Üniversite olduğu için daha dikkat çekici olacak. Toplumun tüm kesimlerine girmiş olacağız. Özellikle de özel sektör içerisinde, mezunlarımızla. İnşaatımız başlıyor. Kısa bir süre içerisinde kendi kampüsümüzde devam edeceğiz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Konya’ya teknik üniversitenin kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bu konudaki çabaları ve girişimleri çok fazla.Teknik üniversitenin sanayimize, tarımımıza ve tüm paydaşlarımıza üstün katkılar sağlamasını diliyorum.