Ali Recep NAZLI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ödeme Koordinatörü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ödeme Koordinatörü Ali Recep NAZLI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ödeme Koordinatörü  Ali Recep NAZLI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ödeme Koordinatörü

Ali Recep NAZLI

 

TÜRKİYE TARIMI AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA İLERLİYOR

 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ödeme Koordinatörü Sayın Ali Recep Nazlı ile kurum ve destekleri hakkında gerçekleştirdiğimiz söyleşide merak edilenleri sorduk.

Son yıllarda kırsaldaki üreticiye ciddi destekler sağlayan TKDK Türkiye tarımı ve kırsal üretimini AB standartlarına ulaştırma amacı gütmektedir.

 

Merhaba Recep Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

 1979 yılında Bingöl’de doğdum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, Sütçü İmam Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım. 1999-2010 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının araştırma enstitülerinde araştırmacılık ve yöneticilik görevlerinde bulundum. Halen Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında doktora öğrenimime devam etmekteyim. 2010 yılından beri çalışmakta olduğum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda, 2011 yılından bu yana Ödeme Koordinatörü olarak görev yapmaktayım.

 

Bizlere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan bahseder misiniz?

 Bildiğiniz üzere ülkemiz AB’ne aday ülke statüsündedir. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, Türkiye’deki kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kurulmuş olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili bir kurumudur. AB katılım öncesinde aday ülkelere farklı sektörlerde AB standartlarına ulaşmaları ve mevzuat uyumu sağlamaları amacıyla IPA olarak adlandırılan mali yardımlar sunmaktadır. Katılım öncesi mali yardımın (IPA) beşinci bileşeni olan kırsal kalkınma (IPARD) kapsamında söz konusu desteklerin Türkiye’deki faydalanıcılara ulaştırılması amacıyla IPARD Programı hazırlanmıştır.

 

IPARD Programı kapsamında varılmak istenen hedef nedir?

Kurumumuzun sağlayacağı desteklerin temel hedefi; işletmelerin yapısal olarak sürdürülebilir bir pozisyona getirilmesi ve AB’ne ihracat yapabilecek milli ekonomiye katkısı olan, kendi bölgesinde istihdam olanakları oluşturacak, rekabet gücü olan bir işletme yapısını sağlamaktır.

IPARD Programı ve TKDK ile tarım sektöründeki yatırımlar artacak, tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlanacak, kırsal alanda yeni iş imkânları yaratılacak, göçün önlenmesine katkı sağlanacak, AB standartlarına üretim yapan işletmelerin sayısı artacak, tarımsal ürünlerin AB pazarlarına erişimi kolaylaşacak, tarım ve kırsal nüfusun gelir düzeyi yükselecek ve yaşam koşullarında iyileşme sağlanacak.

 

TKDK’nın destek verdiği sektörler nelerdir?

 Kurumumuz tarım ve kırsal kalkınmayı ilgilendiren sektörlerin hemen hemen tümüne destek vermektedir. Süt ve et üreten tarımsal işletmeler; et ve süt ürünlerinin, meyve ve sebzelerin, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yanı sıra kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında kırsal turizm, el sanatları, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık ve süs bitkileri alanlarında destek sağlamaktadır.

 

Sözkonusu projelere verilen destek oranları nelerdir?

Kurumumuz uygun projelere %50-65 gibi değişen oranlarda hibe vermektedir. Genç ve dağlık alanda yaşayan faydalanıcıların yanı sıra kadın çitçilerimize pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bu gruplardan gelen projeler önceliklidir.

 

 

Hangi iller destek kapsamında yer alıyor?

 Şu anda Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat olmak üzere toplam 20 ilde hibe dağıtıyoruz, farklı illerde farklı tedbirleri destekliyoruz. Bu illerde hangi tedbirlere hibe verildiği ile ilgili ayrıntılı bilgiye TKDK’nın web sayfasından ulaşılabilir. Sene sonu itibariyle 22 ilimizde daha İl Koordinatörlüğü kurulabilmesi için AB’den akreditasyon almayı hedefliyoruz.

 

Şimdiye kadar Kuruma kaç proje başvurusu yapıldı? Bunlardan kaçı ile sözleşme imzalandı?

 TKDK olarak şimdiye kadar 5 başvuru çağrı ilanına çıktık. Birinci başvuru çağrı ilanında 41, ikinci başvuru çağrı ilanında 207, üçüncü başvuru çağrı ilanında 150, dördüncü başvuru çağrı ilanında ise 138 proje başvurusu aldık. Beşinci başvuru çağrı ilanı ise halen devam etmektedir. Proje değerlendirmeler devam etmekte olup, şu ana kadar 65 başvuru sahibi ile proje imzaladık.

 

Kurumun dağıtacağı toplam destek miktarı ne kadar?

 Kurumumuz kırsal alanlara yönelik yatırımlara 874 milyon Avro AB katkısı, 291 milyon Avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 Milyar 165 Milyon Avro hibe desteği sağlayacaktır. Bu rakama faydalanıcı katkısı da ilave edildiğinde yapılacak toplam yatırım miktarı 2,5 milyar Avroya ulaşmaktadır.

 

2013 yılı sonrasında ne olacak? TKDK’nın yakın dönem projeksiyonu nedir? AB ortak tarım politikası ile nasıl bir rota çizmeyi planlıyorsunuz?

 AB 2014-2020 yılı aday ülke destekleri için yeni bir program hazırlıyor. Yeni programda aday ülkelere aktarılacak fon miktarı %20 oranında artırıldı. 2014-2020 döneminde de, aday ülke statüsünde olması sebebiyle ülkemiz bu hibelerden faydalanabilecek. Bu doğrultuda, TKDK olarak hedefimiz, fonların en yüksek düzeylerde kullanılmasıdır. Diğer taraftan, Bakanlığımız bünyesinde Ödeme Ajansının kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

Türkiye’deki Ödeme Ajansının yapısı nasıl olacak? Bize anlatır mısınız?

Ödeme Ajansı AB’nin üye ülkelere kurmasını zorunlu kıldığı bir yapıdır. Ödeme Ajansı kırsal kalkınmaya ilişkin sağlanan tüm desteklerin tek elden yapılmasını hedefleyen bir kurum olacak. Ödeme Ajansı kurulduktan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde dağıtılan tüm destekler tek elden Ödeme Ajansı tarafından dağıtılacak. AB’ye üye ülkelere baktığımızda kırsal kalkınma fonlarını kullanan kurumların üyelikle beraber Ödeme Ajansına dönüştüklerini görmekteyiz. AB üye ülkelerinde genelde tek veya iki ödeme ajansı var. Ayrıca, şu anda bizimle beraber aday ülke statüsünde olan Hırvatistan ve Makedonya da kendi IPARD Ajanslarını Ödeme Ajansına dönüştürmüşlerdir. Biz de bu ülkelere ziyaretler gerçekleştirdik, yapılarını öğrendik. Bu iki aday ülkenin yanı sıra, 27 üye ülkenin hepsi ile görüşerek onların yapılarını da inceledik, bizim için uygun olan yönlerini değerlendirdik ve bu doğrultuda AB müktesebatını taramaya devam ediyoruz. Konu ile ilgili altyapı çalışmaları ve incelemeler, AB’ye üyelik sürecinden bağımsız olarak, Bakanlığımız tarafından da sürdürülmektedir. Bu çalışmalar belli bir noktaya gelmiş bulunuyor.

 Röportaj: Ender Kaya

Add comment

6 × 1 =