İSMAİL HAKKI KOLAT

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İSMAİL HAKKI KOLAT

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı  İSMAİL HAKKI KOLAT

‘Üniversiteler bölgenin, toplumun, ülkelerin ve insanlığın ihtiyaçlarını gözetmek, yön vermek durumunda olan kurumlardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci ile üniversitemize yeni bölüm ve programlar açmaya, bu amaca uygun fiziksel mekânlar hazırlamaya ve üniversite yönetimimizle birlikte akademik kadroları hazırlamaya çalışıyoruz.’

  

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

İSMAİL HAKKI KOLAT

 

İSMAİL HAKKI KOLAT İLE:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AMAÇLARI, İLKELERİ VE UFUKTA GÖRDÜKLERİ ÜZERİNE…

 

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın İsmail Hakkı Kolat ile KTO Karatay Üniversitesi kuruluşu, amaçları ve ilkeleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimize geçmeden önce Sayın İ. Hakkı Kolat kimdir ve Konya’ya kattığı değerlere kısaca değinelim istedim:

 

İsmail Hakkı KOLAT kimdir?

Sayın İsmail Hakkı KOLAT, 1958’de Konya’da dünyaya geldi, hayatının bütün safhalarında ticaret ve üretim hayatının içinde yer aldı. Yükseköğrenimini “yabancı dil” üzerine yapmış olması, dünya ticaret, işletme ve ekonomi konjöktörünü 1. kaynaklardan takip etmesine olanak verdi.

İtibarlı bir işletme olan Kolat Ticaret’i, profesyonel yönetim anlayışıyla buluşturarak, Kolat Pazarlama A.Ş’i kuran Sayın KOLAT, halen Kolat Pazarlama A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Sayın İsmail Hakkı KOLAT, ticari hayatın yanı sıra etkin sivil toplum örgütlerinde de yer alarak aktif görevler üstlendi. Hayatı boyunca ‘rızkın onda dokuzunun ticarette olduğu’ felsefesi ile hareket etti ve Konyalı iş adamlarının, tarihlerinden getirdikleri dürüstlük ve güven veren halleri ile ticarette başarılı olacaklarına inandı. Bu anlayışla  ‘Konya yetmez bütün Türkiye; Türkiye yetmez bütün dünya hareket ve ticaret alanımız olmalı’ diyordu. İ. Hakkı KOLAT, ‘Gidemediğin Yer Senin Değildir’ ilkesi gereği ihracata ağırlık veren organizasyonların ve üretim kurumlarının içinde görev aldı.

Sayın İ.Hakkı KOLAT, Kolmot Motor A.Ş. ve Kolat Motor AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlıkları’nın yanı sıra, uzun yıllar, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve MÜSİD üyeliği görevlerinde bulundu.

Sayın KOLAT, ticari faaliyetleri, sivil toplum etkinlikleri, hayır ve yardım kuruluşları çalışmalarının yanı sıra; eğitim-öğretime birinci derecede önem veren bir kişilik olarak, eğitim kurumlarında yönetici olarak görev aldı.

Konya Ticaret Odası Yönetiminin  ‘Konya’da bir Vakıf Üniversitesi kurma’ düşüncesinin ve bu düşüncenin uygulamaya geçirilmesi eyleminin içinde yer aldı. KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olmasının yanı sıra; KTO Karatay Üniversitesi  (Kurucu) Mütevelli Heyet’te, Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Hüseyin Üzülmez’in 24. Dönem Milletvekili olarak seçilmesinden sonra da KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan olarak hizmetlerine devam etti…

İ. Hakkı KOLAT, ticari faaliyetleri, sivil toplum etkinlikleri, hayır ve yardım kuruluşları çalışmalarının yanı sıra; Halen KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak hizmetlerine devam etmektedir.

 

Üniversite kurma fikri nasıl oluştu?

Konya Ticaret Odası Yönetimi olarak “Konya’mıza ve Türkiye’mize daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz?” sorusunu soruyorduk kendimize.  Eğitimin üretimde de en yüksek değer olduğuna inan bir düşünce ile bir Vakıf Üniversitesi kurmanın Konya’ya ciddi bir hizmet olduğuna karar verdik. Hele bir de mazimizde Karatay Medrese’si gibi yol gösterici bir başarı layıhası olduğunu da hesap edince, çıkış noktamız belli olmuştu. Konya Ticaret Odası’nın sanayi ve ticaret erbabına hizmetin, birçok sorunun çözümünün adımının KTO Karatay Üniversitesi olduğuna inanmıştık.

 

KTO Karatay Üniversitesi’nin kuruluş amacı ve ilkeleri neler?

 Üniversitemiz kurulduğu günden itibaren girişimci ve lider adayı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve bu doğrultuda hareket etmektedir. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda üniversite olarak ticaret ve sanayi dünyası ile işbirliklerini en üst düzeye çıkarmak asıl hedeflerimiz arasındadır.

 

Sizce üniversitelerin sorumlulukları neler? Bu kapsamda 2012-2013 öğretim yılında KTO Karatay Üniversitesi olarak ne gibi yenilikler uygulamaya konulacaktır?

Üniversiteler bölgenin, toplumun, ülkelerin ve insanlığın ihtiyaçlarını gözetmek, yön vermek durumunda olan kurumlardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci ile üniversitemize yeni bölüm ve programlar açmaya, bu amaca uygun fiziksel mekânlar hazırlamaya ve üniversite yönetimimizle birlikte akademik kadroları hazırlamaya çalışıyoruz.

2012-2013 öğretim yılında iki yeni bölümümüz olan İnşaat Mühendisliği ile Turizm İşletmeciliği bölümlerimize de öğrenci alımı yapılacaktır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemize Yükseköğretim Kurulu Tarafından izin verilmiş bulunmaktadır. Yine 2013-2014 öğretim yılında Endüstriyel Tasarım, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerine öğrenci almayı planlamaktayız. Bu bölümlerimizle birlikte tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve mimari tasarım ile inşaat sektörüne katkı sağlayacak gençler yetiştirmenin yanı sıra turizm potansiyeli yüksek ilimize sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Sağlık sektöründe insan kaynağı açığı her geçen gün artmakta, bu konuda sizin üniversite olarak yaptığınız çalışmalar var mı?

Hem ülkemizde hem de ilimizde sağlık alanında üstün nitelikli sağlık insanı kaynağına ihtiyacın farkındayız, bu konuda da üniversite ve Mütevelli Heyet olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Hâlihazırda Yükseköğretim Kurulunda bekleyen sağlık alanındaki fakülte ve yüksekokul girişimlerimiz bulunmakta olup, bu birimlerimizin de yakın bir gelecekte olumlu bir kararla sonuçlanacağını ümit etmekteyiz. Özellikle Diş Hekimliği, Hemşirelik, Besleme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında ki çalışmalarımız süratle devam etmektedir.

 

Bu bölümle dışında çalışmaları devam eden ve açılması planlanan bölümleriniz var mı?

 Evet, İktisadi ve İdari bilimler Fakültemizde iki yeni bölüm hazırlıklarımız son aşamaya gelmiş olup, kısa bir sürede Sosyal Hizmet ile Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümlerimizin açılması planlanmaktadır. Bu bölümlerimizle de Konya’da öncü olmayı hedeflemekteyiz.

 

Lisansüstü eğitim programları ile ilgili çalışmalarınız var mı? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

 Lisansüstü programlara yönelik olarak İşletme, Hukuk ve Mühendislik alanlarında çalışmalarımız devam etmekte ve bazılarında son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. İşletme alanında ki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımızın izni beklenmekte olup, diğer alanlarda da hazırlıklarımız hızla devam etmektedir.

 

Sayın KOLAT, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz?

 Kısa sürede hem fiziksel mekânlarımız hem de öğretim kapasitemiz bakımından aldığımız mesafe, bundan sonrası için umudumuzu arttırmaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen genç üniversitemizin gelişmelerini hep birlikte gözlemlemek ve paylaşmak dileğiyle ben teşekkür ediyorum.

Add comment

46 − = 42