Uzm. Dr. Murat Özdemir

Antalya Halk Sağlığı Müdürü

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir

Antalya Halk Sağlığı Müdürü  Uzm. Dr. Murat Özdemir

Antalya Halk Sağlığı Müdürü
Uzm. Dr. Murat Özdemir

 

Metropol Dergisi olarak Halk sağlığı konusunda Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir ile sohbet tadında bir röportaj gerçekleştirdik.

 

Halk Sağlığı Müdürlüğü hayatımızın tam ortasında. Hepimizin hayatını etkileyen HSM’leri anlatır mısınız?
Bizim amacımız, öncelikle olarak halkın sağlığını korumak, sonrasında ise eğer bir bozulma varsa bunları tespit etmek ve önlemlerini alıp tedavisini uygulamak.
Çok geniş bir alana hitap ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın kayıtlı olduğu Aile Hekimliği Sistemi, Halk Sağlığı Müdürlükleri vasıtası ile yürümektedir. Antalya’da 630 civarında Aile Hekimi var. Merkezden tüm uç noktalara kadar vatandaşlar bu sisteme kayıtlı. Mutlaka onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Öncelikle risk grubu olan hastaların değerlendirmesi yapılıyor. Sağlamların da değerlendirmesi yapılıyor. Bulaşıcı hastalıklar açısından İlerleyen yaşamlarında onları korumak adına Bebeklerin aşılanmaları takip ediliyor. Yaşlıların takipleri yapılıyor. Risk grubundaki obezlerin takipleri yapılıyor. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Metabolik hastalıkların, kalıtsal hastalıkların incelenmesi yapılıyor. Kanser taramaları yapılıyor. Baktığımızda çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Bunlarla alakalı şubelerimiz var. Aile hekimliği bunlardan birisi. Aile Hekimlerinin sahada çalışma şekillerini değerlendiriyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Eksikleri, şikayetleri varsa bunları değerlendiriyoruz. Aile Hekimliklerimizi destekleyen lojistik birimlerimiz var. Bu birimlerin içerisinde en önemli birimimiz laboratuvarımız.

Aile hekimliklerini destekleyen en önemli lojistik birimin laboratuvar olduğunu söylediniz. Bu Laboratuvarı bu kadar önemli kılan nedir biraz açabilir misiniz?
Laboratuvar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak çalışan L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı’dır. L1 en üst düzeyde yetkinliğe sahip olan laboratuvar tipidir. Türkiye’deki 7 en üst laboratuvardan birisi Antalya’da. Çalışma potansiyeli olarak da ilk üçteyiz. Bizim birçok parametremiz dünyanın bütün ülkelerinde geçerliliği kabul edilen standartlara sahip özellikte. Bununla da gurur duyuyoruz.

Antalya turizmin başkenti. Deniz sularının analizini laboratuvarımızda yapıyoruz. Sadece deniz suyu değil havuz sularının tetkiklerini de biz yapıyoruz. Sadece yüzme suları değil şebeke sularının denetlemesini ve değerlendirmesini de biz yapıyoruz. Düzenli aralıklarla kontrollerini yapıyoruz. Piyasadaki damacana sularının, pet şişelerin, ticari olarak kullanıma sunulmuş suların da analizlerini yapıyoruz. Antalya’da yaşayan vatandaşların ve turistlerin sağlıklı su temini noktasında güvencesi Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüdür. Kan ile ilgili analizler de yapıyoruz. Mikrobiyolojik incelemeleri yapıyoruz. Salgın hastalıklarla ilgili şüphe ortaya çıkarsa ya da ortaya çıkmış bir şey varsa onun kaynağını tespit ediyoruz. Bulaşıcı hastalıkların takibini yapıyoruz.

 

Çevre Sağlığı ile ilgili bir durumda neler yapıyorsunuz?
Çevre olaylarında ilk müdahaleyi yapıyoruz. Sorun olup olmadığının kontrolünü yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada sürekli çalışıyorlar. Vatandaşların şikayetleri ile ilgileniyoruz. Çevre kirliliği, tıbbi atıklar, sera atıkları ile ilgili şikayetleri değerlendirip bu konular üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim müdahale etmemiz gereken durumlarda biz müdahale ediyoruz. Türkiye’nin en fazla mavi bayraklı alanı Antalya’dadır. En geniş yüzme alanları yine Antalya’dadır. Bu alanların hepsi yüzme sezonu içerisinde sürekli denetlenir. Diğer kuruluşların açılış onaylarını veriyoruz. Açılan kuruluşların insan sağlığına uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Örneğin bir yere mermer ocağı açılacaksa bizden muhakkak kurum görüşü alınmak zorunda.

 

Önemini her zaman koruyan bir hastalık olan Kanser ile ilgili çalışmalarınız var mı?
Bizim de bu konuyla ilgilenen bir şubemiz var. Antalya’daki kanserlerin gelişimine aktif kanser kayıtçılığı yoluyla takip eden bir birim. Şunu gururla söylüyoruz ki, Türkiye’nin en eski Kanser kayıtçılığı yapan birimlerinden biri. Dünyadaki bütün örgütlerin, Dünya sağlık örgütünün, Kanser Ajansının, verilerini yüzde yüz doğru kabul ettiği bir birim bu. Eskiden insanlar şunu derdi, Amerika’dan aldığımız verilere göre, Avrupa’daki şu veriye göre. Şu anda Antalya verisi dediğimizde yüzde yüz doğrudur.

 

Kanser Kayıtçılığı derken…
Kanser Kayıtçılığı diye özellikle söyledim. Çünkü, neye karşı mücadele ettiğinizi bilmezseniz doğru önlemler alamazsınız. Acaba farklı bir etken var mı? Antalya’nın çevresinden kaynaklanan, genetik özelliklerinden kaynaklanan bir şeyler var mı bizim önlem almamız gereken bir durum var mı diye sürekli çalışma yapıyor, değerlendiriyor ve yıllık olarak bakanlığımıza sunuyoruz.

 

Toplum Sağlığı Hizmetlerinden bahseder misiniz?
Toplum sağlığı çok geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Bunu branşlara ayıracak olursak Ağız, Diş Sağlığı ile ilgili hizmetlerimiz var. Hem Toplum Sağlığı Merkezlerimizde olsun hem de okullarımızda olsun tarama faaliyetleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ağız diş sağlığı profillerini ortaya çıkarıyoruz. Onlara eğitim veriyoruz. Ülkemizde birçok insanın bilmediği bir şey var. Diş fırçalamak. Diş fırçalama oranımız çok düşük. Tüm Türkiye’nin diş fırçalama oranı 8 de 1. Bunu oranı iyileştirmek için Ağız Diş Sağlığına çok önem veriyoruz. Okul taramalarının dışında çocuklarımıza dişlerinin çürümelerini engelleyecek flor-vernik uygulaması yapıyoruz. Uygulayabileceğimiz tedavileri biz uyguluyoruz. Bunun yanı sıra gerekli görülen tedaviler için hekimlere randevularını alıyoruz.

Göçmenler ve tarım işçilerinin sağlığı konusunda neler yapıyorsunuz bizi bilgilendirebilir misiniz?
Bunun dışında göçmenler var. Tarım işçileri var bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Tarım işçilerini sahada buluyoruz. Çalışma koşullarını barınma koşullarını inceliyoruz. Kullandıkları sudan kullandıkları tuvalete kadar hepsinin standarda uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Raporlarımızı ilgili birimlere ilgili kaymakamlığa okulların ve çocukların eğitim problemi varsa milli eğitim müdürlüğüne belediyle ilgili problem varsa su temini ile ilgili belediyeye bildiriyoruz. Çalışma kurumuna gerekli yazışmaları yapıyoruz. Bu kişiler uygun ve sağlıklı koşullarda çalışsınlar. Bunun dışında günümüzde biliyorsunuz Suriye gerçeği var Suriye’den gelen birçok insan var bunlarda çeşitli sağlık riskleriyle beraber Antalya’da bulunuyorlar. Suriyelilerinde bulunduğu sadece Suriyelilerin de değil çeşitli göçmen grupların yer aldığı bölgeleri de biz sağlık riski daha fazla olan alanlar olarak değerlendirip bu alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz.

Zararlı alışkanlıklar edinen gençlere yönelik ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
Gençler zararlı alışkanlıklara daha çok ergenlik döneminde başlıyorlar. Zararlı alışkanlıklara karşı çocuklarımızı eğitiyoruz. Hem okullarda eğitim veriyoruz hem başvuru noktalarında mutlaka bilgilendirmeler yapıyoruz. Ruh sağlığı ile ilgili ve sigara denetimleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Ruh sağlığı ve tütün şubemiz var bunla alakalı bu ruh sağlığı hastalarının takibini yapıyoruz bunların istatistiki çalışmalarını yürütüyoruz. Kurumlar arası koordinasyonu sağlıyoruz. Burada bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını engellemeye çalışıyoruz. Tütünle ilgili ilde yürütülen faaliyetlerin sekretaryasını yapıyoruz. Aynı şekilde alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıkların önüne geçilebilecek çalışmaların sekretaryasını yürütüyoruz. Bunları bir çatı altında topluyoruz koordine ediyoruz ve diğer kurumlara tavsiye kararlarını iletiyoruz. Bu konuda protokoller yapıyoruz ve diğer kurumların desteklenmesini sağlıyoruz. Öğrencileri bu konuda eğitiyoruz. Risk grubundaki insanlarla çalışmalar yapıyoruz. Mutlaka bunları farklı bir şekilde uğraşı kazandırmaya çalışıyoruz.

Dünyada ve ülkemizde önemli hastalıklardan biri de obezite. Obezite ile ilgili çalışmalarınız var mı?
Önümüzdeki en büyük problem aslında bulaşık olmayan yani kronik hastalıklar en başta da obezite geliyor. Obezite bir hastalık mıdır derseniz? Evet, hem de bir kanser sebebi. Doğru beslenme sağlanırsa, yağlı gıdaların tüketimi azaltılırsa, rafine şekerler kullanılmazsa, doğal şekilde beslenilirse ve bunun üzerine doğru şekilde hareket ilave edilebilirse olmamız gereken kiloyu sürdürürsek kanserlerin yüzde doksanını engelliyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Obezite ile mücadele ediyoruz. Bütün ilçelerimizde toplum sağlığı merkezimiz, yürüyüş etkinlikleri, bisiklet etkinliği, tırmanış, tracking, yüzme gibi faaliyetleri topluma yaymaya çalışıyor.

Add comment

× 1 = 2