Prof. Dr. Mustafa Ünal

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Ünal

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Ünal

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı
Prof. Dr. Mustafa Ünal

Son günlerde Antalya’nın nabzı Akdeniz Üniversitesi’nde atıyor. Bildiğiniz üzere Rektörlük seçimleri Antalya’nın gündemini oluşturuyor. 13 Temmuz’da gerçekleşecek olan seçimde 7 isim rektör adayı. Bu isimlerden biri de akademik alanda birçok başarısıyla ünlenmiş ve Rektör Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Ünal… Yaklaşık 6 aydır görevini sürdürmekte olan rektör adayımız Prof. Dr. Mustafa Ünal’la bu sürenin nasıl geçtiğini, önceki yönetimde yaşanan sıkıntılı süreci düzeltmek için bu kısa zaman diliminde nasıl çalıştığını ve Akdeniz Üniversitesi için geliştirdiği projeleri detaylı olarak öğrenebilmek için bir röportaj gerçekleştirdik.   

 

Akdeniz Ünversitesi Rektör Vekili ve Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı yakından tanımak istiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz?
1974 yılında Sivas Gürün’de doğdum. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamlayarak Göz Hastalıkları Uzmanı oldum. 2002-2003 yıllarında Florence Nightingale Hastanesi’nde görev yaptım. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalışmaya başladım. 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldum.

İspanya Barselona’da Oküler Mikrocerrahi Enstitüsü’nde bir süre Dr JL Güell ile çalıştım. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 60 dolayında makale ve bilimsel kongrelerde sunulmuş 100’e yakın akademik bildirim mevcut. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Göz Bankası Müdürlüğü’nü 2007 yılından bu yana yürütmekteyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım.

 

Rektörlük görevine atanma sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?
Önceki Rektör hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından görevden alınması sonrasında, Akdeniz Üniversitesi Vekil Rektörü olarak atandım. Süreç olumsuzdu ancak devletin verdiği görevi birileri yapmak zorundaydı. Bu anlayışla kabul ettim.12 Temmuz’da da gerçekleştirilecek Rektörlük seçiminde adayım. Yarış için de iddialıyım.

Görevden alınan bir ismin yerine seçim yapılana kadar görev yapmak biraz riskli değil mi? Birçok kişi şuan sizin gerçekleştirmekte olduğunuz görevden kaçardı doğrusu. Bir yandan teslim aldığınız olumsuz tabloyu düzeltmeye çalışacaksınız, diğer yandan da kurumun devamlılığını sağlayacaksınız. Bunu da çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştireceksiniz.

 

Bize bu teslim aldığınız zor görevin hassasiyetinden bahseder misiniz?
Göreve geldiğim dönem ben de tereddüt ettim tabi ki. Çünkü üniversite normal bir süreçte değildi. Her şeyin yolunda olduğu bir durum yoktu. Bu durumdan en alt birimdeki çalışanımız bile olumsuz etkilendi. Eski ile ilgili bir şey söylemeden bundan sonra bizim ne söyleyeceğimizdi önemli olan. Bizde bu olumsuz tabloyu düzeltmek için daha çok üniversite kimliği ve bilimle ön plana çıkmayı hedefledik. Geçen süre içerisinde de elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Zor bir dönemde göreve geldim ve görev sürem üç kez uzatıldı. Bu da süreçten memnun olunduğunu gösteriyor.

 

Bu zor görevde 6 ay geçti. Bize bu 6 aylık süreci anlatır mısınız? Neler yaptınız?
Üniversitemiz Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri. Bilimsel çalışmaları önceleyen, ürettiği bilimi ürüne, patente dönüştüren ve insanlığın yararına sunan, şehirle ve halkla kaynaşan, iş dünyası ile daha yakın işbirliği içinde olan, uluslararası ilkleri güçlü bir üniversite için çalışıyoruz. Bu kapsamda da kurumsal, hukuki, idari ve mali alanlarda pek çok yeni düzenleme süratle planlandı ve önemli bir kısmı da hayata geçirildi.

Bunlar;

– Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin yeniden yapılandırılarak bir kişinin değil yeni oluşturulan bir “üst kurulun” yönetimi sağlanmış ve buna ilişkin yönergeler hazırlandı.
– Kreş, sosyal tesisler, öğrenci kantinleri ve spor tesisleri yönetim ve işleyişi için yeni bir yapılanmaya gidildi.
– ATSO, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile dört ayrı protokol imzalayarak, öğrencilerimizi henüz mezun olmadan iş hayatına hazırlayacak projeler hayata geçirildi.
– Kütüphanemiz akademisyen ve öğrencilerimize 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.
– Akademik atama ve yükseltme gibi özlük haklarının geciktirilmeden ve koşul ileri sürülmeden sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
– Tıp Fakültesi bünyesinde bir “Hukuk Danışma Bürosu” açıldı ve Hukuk Fakültesi’nden bir öğretim üyemizin koordinasyonunda hizmet vermeye başladı.
– Sorunsuz çalışacak, personelimize yük getirmeyecek, kullanıcı dostu yeni bir öğrenci ve personel otomasyon sistemi alımı için girişimlere başlandı.
– Güvenlik ve kamera sistemleri gözden geçirilerek yeni bir planlamaya gidilmiş ve daha güvenli bir kampüs için gerekli adımlar atıldı.
– AKDENİZ-TÖMER adıyla Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması için senato kararı alındı ve gerekli girişimler başlatıldı.
– Üniversite “Enerji Yönetim ve Koordinasyon Birimi” oluşturuldu.
– “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” etkin bir şekilde yapılandırıldı.
– Yeni Büyükşehir Yasası doğrultusunda kent kırsalı ile üniversiteyi buluşturma amaçlı “Kırsal Kalkınma Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hizmete açılması için son aşamaya gelindi.
– Bölgenin ilk, ülkemizin dördüncü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ni Üniversitemize kazandırmak için gerekli girişimler başlatıldı.
– İnsan kaynakları birimi asli işlerine göre yeniden planlandı.
– Uluslararası ilişkiler daha etkin, daha şeffaf ve daha geniş kapsamlı çalışır hale getirildi ve üniversitemizin tanıtım materyalleri yeniden planlandı.
– Basın ve yayın birimi aslına uygun bir şekilde yeniden şekillendirildi.
– Proje yönetimi ve eğitim birimleri tek bir çatı altında toplanacak şekilde yeniden organize edildi.
– “Ölçme ve değerlendirme biriminin” daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak yapılanmaya gidildi.
– “Engelli Yönetim ve Koordinasyon Birimi” oluşturuldu.
– “İç Denetim İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturuldu.
– Merkezlerin döner sermayeli faaliyetleri için “Mali Yönetim ve Rehberlik Birimi” hazırlandı ve yürürlüğe girdi.
– Bilgi İşlem Daire Başkanlığı asli görevlerine uygun olarak yeniden planlandı ve tüm otomasyon sisteminden sorumlu bir yapıya kavuşturulması için gerekli adımlar atıldı.
– Üniversite web sayfası tanınırlık ve işlevsel açıdan yeniden tasarlandı.
– İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitim sistemlerini yaygınlaştırarak örtülü alan sorununu gidermek ve yaz okulunda öğrencilerimizin zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırmak için gerekli hazırlıklar tamamlandı.
– AKUZEM telekonferans sistemi tamamlanarak uluslararası ve ulusal ölçekli toplantılar, dersler, jüriler ve sınavlar için hazır hale getirildi.
– Tüm birimlere hizmet verecek ve yabancı dil desteğinin de sağlanacağı “İstatistik ve Veri Analiz Merkezi” oluşturma çalışmalarının sonuna gelindi.
– Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin daha etkin ve izlenebilir bir koordinasyona kavuşturulması amacıyla amatör ve profesyonel topluluk ve kulüpleşme süreçleri için standart ve sınıflandırmalar hazırlandı ve gerekli yönergeler tamamlandı.
– Merkezi yemekhanenin yeni bir yüz ve yeni uygulamalarla hizmete geçişi için tüm hazırlıklar tamamlandı.
– Lojmanları kullanma ve müracaat sistemi yönetmeliklere uygun olarak şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturuldu.
– En önemlisi de Üniversitemizde eksikliğini en çok hissettiğimiz, huzur ve güven ortamı tekrar tesis edildi.

 

Rektörlüğe aday olmaya nasıl karar verdiniz?
Otuz yılı aşan geçmişi ve altmış binin üzerindeki öğrencisiyle ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan üniversitemizin mensubu olmaktan her zaman büyük bir gurur duydum. Bir vefa borcu olarak, üniversitemizin başarılarının daha da artırılması yönündeki her türlü adımın desteklenmesi ve gerekirse de görevden kaçmayarak içerisinde yer alınması gerektiğine her zaman yürekten inandım. Geldiğimiz noktada, bilimsel başarılarıyla anılan, işbirliğine açık, dünya ve kent ile bütünleşmiş huzurlu bir üniversiteyi hep birlikte oluşturma çabasının önündeki engellerin ancak hakkaniyet, liyakat ve kararlılıkla aşılabileceğini görmekteyim. Bu nedenle, yüreğimin sesini dinledim ve üniversitemizin içerisinde bulunduğu ortamı dikkate alarak görevden kaçmadan inandıklarımı hayata geçirebilecek bir sürecin parçası olmaya ve inşallah öğretim üyelerimizin de teveccühü ile gelecekte üniversitemizin huzurlu, başarılı, özgür ve çağdaş bir bilim merkezi haline getirilebilmesi için sadece gerçeklerin, doğruların ve güven ortamının hâkim kılınabilmesi için önümüzdeki seçimde rektör adayı olmaya karar verdim.

 

Rektörlük seçimleri uzun zamandır Antalya’nın gündeminde. Sadece ilgili çevreler ve basın değil artık toplumun tüm kesimleri bu seçimleri takip ediyor. Bu kadar yakından takip edilen ve gelişmelerin merakla beklendiği seçim süreci üniversiteyi etkiliyor mu?
Akdeniz Üniversitesi’ne yakışır bir şekilde saygı ve hoşgörü içerisinde bir seçim süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tüm aday hocalarımızı tanıyorum. Hepsi birbirinden kıymetli hocalarımız. Hepimizin amacı aynı. Hepimiz bu kuruma hizmet etmek istiyoruz. Herkesin üniversitenin geleceğini düşündüğü bir ortamda da üniversiteyi olumsuz etkileyecek bir seçim süreci geçirmiyoruz. Seçim süreci kurum içinde yürütülen çalışmaları kesinlikle etkilemiyor. Gerek idari gerekse akademik, bütün çalışmalar olması gerektiği gibi ilerliyor.

 

Akdeniz Üniversitesi için planlarınız var mı?
Sınırı olmayan üniversite olmayı hedefliyorum. Halkla, iş dünyası ile daha çok iç içe olmak hedefimiz. 2 bin yabancı öğrencimiz var. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 15’inci sırada. Tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ise 20’nciyiz. Hedefimiz 86 tıp fakültesi arasında ilk 10’a girmek.
Akdeniz Üniversitesi’nin misyonuna odaklanmasını ve bu kapsamda bilimsel bilgi üretimi, araştırma – geliştirme ve üretmiş olduğu bilgiyi aktarma çalışmalarında seçkin bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemesini amaçlıyoruz. Söz konusu bu misyonumuzu yerine getirirken kurumsallaşma ve liyakatı önceleyen katılımcı, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı ile üniversitede huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak temel amacımız.

Ayrıca şehrin taleplerini önceleyen, şehre önderlik eden, projeler üreten ve uygulayan, sektör profesyonellerine bilimsel bilgi aktaran bir üniversiteyi inşa etmek istiyoruz. Bunun içinde halihazırda gerçekleştirdiğimiz ve göreve gelince gerçekleştirmeyi planladığımız bir dizi projelerimiz var.

 

Üniversitenin toplumla kaynaşması için hayata geçireceğiniz projeleri anlatır mısınız?
Üniversite olarak, bilgiyi ve bilimi şehrimiz, bölgemiz ve tüm insanlığın hizmetine sunmak toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek önceliğimizdir. Üniversiteyi halk ve iş dünyasıyla kucaklaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için yapmayı planladığımız projelerimiz var. Bunların başında; Üniversite & Kent Konseyi oluşturmak ve tüm şehre hizmet edecek Kongre ve Kültür Sanat Merkezi inşa etmek geliyor.

Üniversite & Kent Konseyi: Kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ve üst kuruldan oluşan ve düzenli olarak çalışan bir konsey oluşturulacak ve şehrin Üniversitemizden taleplerini raporlayacak, projeler üretecek ve proje fonlarından Üniversitemiz ve şehrimizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır.

Kongre ve Kültür Sanat Merkezi: Üniversitemizi ve şehrimizi geniş kapasiteli bir kongre ve kültür sanat merkezine kavuşturarak hem kendi Üniversitemize ait faaliyetlerde hem de dışarıdan gelen isteklere cevap verilebilecektir. Ar-Ge Merkezi kurmak da hedeflerimizin arasında yer alıyor.
Ayrıca proje geliştiren, fark yaratan öğrencilerimiz için de projelerimiz mevcut. Sınırları olmayan, “Dünya Üniversitesi” olma yolunda çalışmalarımız var. Personelimize aidiyet duygusu aşılayan bir üniversite olabilmek adına projeler geliştirdik. Ve yine çok önemsediğimiz dünya markası üniversite hastanemiz için, ulaşım, güvenlik, altyapı sorunu olmayan, yeşil kampüs, sorunsuz ve güçlü bilişim altyapısı için de projeler hazırladık.

 

Akdeniz Üniversitesi’nde sizden önceki dönemle ilgili iddialara ilişkin operasyonlar yapıldı. Bu süreci bize aktarabilir misiniz?
Operasyonlarda savcılığın bilgi ve belge istemlerine biz her zaman için olumlu cevap verdik. Hiçbir şekilde bazı şeylerin üstü örtülsün, aman kurumumuzun adı duyulmasın tarzında değil, geçmişte bir hata yapılmışsa asla bunun üstü örtülmesin istedik. Bu konularda hatası olan, bilerek bir takım istenmeyen süreçler içerisinde yer almış insanlar varsa bu ortaya çıkarılsın, cezasını çeksin ama üniversitemiz de bundan sonra imajı daha düzgün olarak eskisi gibi yol alsın politikalarını benimsedik.

Add comment

9 × 1 =