Mustafa TATLISU

Konya Basın Konseyi Başkanı

Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa TATLISU

Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa TATLISU

SURİYE ANALİZİ

268 milyar varil petrol rezervine sahip Suudi Arabistan ,35 trilyon m3 doğalgaza sahip İran varken,2,5 milyar varil petrol ve 240 milyar m3 doğalgazı olan Suriye’nin niçin esamesi okunsun.Ne zengin petrol yataklarına, ne doğalgaza, ne de enerji potansiyeline sahip.Petrol zengini ülkelerin Akdeniz kapısı olmasının ötesinde ne önemi var.

Ülkelerin stratejisini belirleyen en temel kriterler, ülkelerin öz kaynakları değil, diğer ülkelere göre konumu, hatta kıtalararası konum üstünlüğüdür gerçeğinden hareket edersek; Suriye’yi farklı değerlendirmek gerekecektir. Bölgesel rol alıcıların ve küresel aktörlerin, jeopolitik durumu, önemli geçiş yollarına sahip 185 bin km2’lik topraklara, yani Suriye’ye bu açıdan baktığını en başından belirtmek gerekir. Yeraltı zengini ülkeleri bu topraklara hakimiyet oluşturmadan kontrol edilemeyeceğini bilen küresel güçler, bu bölgeye ve bu topraklara sahip olunmadığında, Ortadoğu’yu da kontrol altına alamayacakları gerçeğinin de farkındalar.

Türkiye aynı jeopolitik gerçekten ve en uzun sınıra sahip komşu ülke gerçeğinden hareket ederken, küresel akbabaların ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İran ve İngiltere’nin niçin buralarda olduğunu anlamak o kadar da güç olmasa gerekir.

Peki küresel güçlerin varlıklarını ve bölgede nüfuz gayretlerini açıkça görebilirken, Ortadoğu’nun çıbanbaşı, terör devleti İsrail hangi emellerle Suriye’ye komşuluk yapmaktadır? Asıl bu konuya eğilmek gerekir.

%80’ni Arap, %7’si Türk ,%8’i Kürt, %3’ü Ermeni ve diğer etnik gruplardan oluşan, savaşa girmeden 24 milyon, savaş sonrası en az %30 nüfusunu kaybederek 16/17 milyona gerileyen Suriye , İsrail için neyi ifade ediyor.

Sadece Golon tepeleri üzerine sorunlu kötü bir komşuluk mu, birbirinin külüne muhtaç doğal komşuluk mu, avının tökezlemesini bekleyen sırtlan düşünceli düşmanlık mı?

Suriye’den önce asıl üzerinde durulması gereken konu, Yahudilerin Arz-ı Mev’ud planlarıdır.

İsviçre’nin Basel şehrinde bundan 110 yıl önce yapılan birinci dünya Siyonist kongresini hatırlamakta fayda var. Theodor Herzl bu toplantıda önemli açıklamalar yaptı ve hedeflerini ortaya koydu.

Henüz daha devletleşmemiş, bir ülkesi bile olmayan adam ne diyor: “Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki dağlara kadar dayanır. (Nevşehir çevresi) .Güneyde de Süveyş Kanalı’na dayanır. Sloganımız David ve Salamon’un (Davud ve Süleyman) Filistin’i olacaktır”

Nilden Fırat’a kadar senin ey Yahudi yeminleri eden bu alçakların hedeflerinde sadece Ortadoğu yok, aynı zamanda Türkiye üzerinde hesapları var.

Yine Ben Gurion’un 1948’de İsrail terör devletini ilan ederken yaptığı konuşmaya bakmak gerekir: “Filistin’in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimiz ve yetişkinlerimizin yeniden çizmesi gereken bir başka harita daha vardır ki, o da Nil’den Fırat’a kadar olan bölgeyi kapsamaktadır”

İnsan kasabı, daha doğrusu Müslüman kasabı lakaplı Ariel Sharon’un 1974 yılında Savunma Bakanı sıfatıyla yaptığı konuşmayı biliyorsunuz. Ölümü bile kolay olmayan bu kasap Sharon: “Türkiye de alaka alanımız içindedir” sözleriyle gerçek niyetlerini ortaya koymuştur.

Türkiye de alaka alanları içinde olan İsrail’in, alakalandıkları topraklara gelebilmesinin yolu Suriye’den geçmektedir. Onun için yüzyıl öncesinin büyük sultanı Abdülhamit Han’a benzetilen Recep Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor ki, bugün Suriye’ye dokunulmuşsa sıra Türkiye’dedir.

İdlib operasyonu nedeniyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi cümlesini not etmek gerekirdi. “Biz bugün Suriye’ye gitmezsek, yarın Suriye bize gelecektir”. Bu sözler sadece bir insani yardım ile ilişkilendirilemez. Dünyaya örnek insani yardımın nasıl yapılacağını gösterdik. 4 milyonun üzerinde kardeşimizi bağrımıza basarak örnek olduk.

Ama oyun çok büyük

Bin yıldır birlikte yaşadığımız, ekmeğimizi bölüştüğümüz, kız alıp kız verdiğimiz tek vatan, tek bayrak ülküsüyle aynı toprakları yurt edindiğimiz kürt kardeşlerimiz üzerinden oyun oynanıyor. Amaç bu toprakların bu bölgelerini zayıflatmak… Kuzey Irak aynı oyunun, PKK, PYD aynı oyunun aktörleri. DEAŞ ve FETÖ vekalet savaşçıları olarak oyunun bir diğer aktörleri. Mossad güney Kıbrıs’ta 3 bin kürt gencini boşuna eğitmiyor, Barzani durup dururken bağımsızlık referandumuna gitmiyor. Yirmi küsur yıl önce bölgede Saddam korkusu boşuna oluşturulmadı. Arap baharları kandırmacasıyla Libya,Mısır,Yemen,Tunus,Suriye kendiliğinden karışmadı. Geziler,17/25 Aralıklar,15 Temmuzlar kendiliğinden çıkmıyor.

Ve hatta ansızın gelebiliriz açıklamalarından, İdlib operasyonu ve Afrin yakınlaşmasından hemen sonra, ABD konsoloslukta görevli ajanlarının tutuklanmasını bahane etse de boşuna vizeleri askıya almıyor. Hepsi ve daha fazlası küresel hesapların ürünü.

Ne kürt kardeşlerimiz, ne Arap komşularımız ne de Müslümanlar umurlarında olur.Ölen de öldüren de sendense bir taşla iki kuş, hatta çok kuş vuruyorlar demektir.

Yeniden Suriye meselesine dönersek; Türkiye’nin haricinde kimlerin bu topraklarda varlık mücadelesi verdiğini bu açıdan değerlendirmek gerekecek. Suriye sadece bir ülke değil, aynı zamanda jeopolitik konumuyla zengin Ortadoğu ülkelerinin kontrolünde işbirliği kaçınılmaz toprakların da sahibi. Güney komşularının Avrupa’ya açılan kapısı, Arz-ı Mev’ud hayaliyle yatıp kalkan siyonist düşüncenin birincil hedef coğrafyası. Ya bu coğrafyanın sakinleri ümmetin lider ülkesi Türkiye ile işbirliği yapıp, birlik ve beraberliğini sağlayarak, bütün oyunları boşa çıkaracak, ya da bu topraklarda büyük hayalleri olanların küçük oyuncuları olarak silinip gidecek. Küresel akbabalar yeni yeni avların arayışı içine girecek ve gözünü Mekke’ye Medine’ye çevirecek. Kabe’nin sahibi, oyun kurucuların en hayırlısı olarak muhakkak gereğini yapacak. Ya ebabil kuşlarıyla ya da içimizdeki beyinsizlerin helakıyla…

 


 

 

ANALYSIS OF SYRIA

Why Syria, which has 2,5 billion petroleum barrel reserve and 240 billion cubic meter natural gas, is not ignored while there is Saudi Arabia, which has 268 billion petroleum barrel reserve, and Iran which has 35 trillion cubic meter natural gas. Syria does not have rich oil reservoir, natural gas or energy potential. It does not have any importance except being Mediterranean gate of countries which are rich in petrol.

Syria needs to be evaluate differently if we consider the fact that the most important criteria, which determine the strategies of countries, are not countries’ own resources. The criterion is country’s location even its intercontinential location superiority. It is necessary to indicate that regional and global actors have looked at land od 185 thousand square kilometers that is Syria which has a significant geopolitical position and which has important passageways. Global powers know that they can not control countries, which are rich in underground sources, without dominating these lands. They also know that if they do not have this region and these lands they can not take the control of Middle East.

While Turkey starts from the same geopolitical fact and neighbouring country fact, which has the longest border, it is not difficult to understand why global vultures, USA, Russia, Germany, France, Iran and England, are in these lands.

Why does Israel, the main source of troble in Middle East and a terrorist state, behave friendly to Syria with which aims while it sees the existence of global powers and their diffusion efforts in this region?

Syria, whose population includes Arabs (eighty percent), Turks (seven percent), Kurds (eight percent), Armenians ( three percent) and other ethnic groups, had 24 million citizens before war and it has lost thirty percent of its population and has now 16 /17 million citizens. What does this country stat efor Israel?

Is it a troubled and bad neighbourhood for Golan heights or a natural neighbourhood or a hostility with a hyena thought that waits for its hunt to stumble?

The primary concern, before Syria, is Arz-ı Mev’ud plans of Jews.

It is important to remember the first world Zionist congress which was carried out in Basel, Switzerland 110 years ago. Theodor Herlz made important statements and revealed his aims.

This man, who did not have a country in a state formation, said: “Our northern frontiers extend over to the mountains in Cappadocia (around Nevsehir). They extend over the Suez Canal in South. Our slogan will be David’s and Salamon’s Palestine.

There is not only Middle East at aims of hese betrayers, who swear that everywhere is yours from Nile to Euphrates, aims not only Middle East but also Turkey.

It is necessary to see Ben Gurion’s speech while he was announcing Israel, a terrorist state, in 1948. He said: “Palestine’s present map has been drawn by English mandate government. There is one more map which should be drawn by Jewry, our young and adult people. It involves the region between the Nile and Euphrates.”

You know Ariel Sharon’s speech, who was nicknamed as butcher of humans or rather butcher of Muslims, in 1974 as Secretary of Defence. This butcher, whose death was not easy, showed Israel’s hand, by saying “Turkey is also in our concern”.

Israel, whose one concern is Turkey, can come to lands which they are interested in through Syria. Recep Tayyip Erdoğan who is likened to Abdulhamid Khan, great sultan a century ago, knows that if they touch Syria today it is Turkey’s turn.
We should have noted Recep Tayyip Erdoğan’s historical statement while he was making explanations due to Idlib operation. He said: “If we do not go to Syria today Syria will come to Turkey tomorrow.” These words can not be associated with only humanitarian aid. We have showed how model humanitarian aid can be done. We have set an example by welcoming more than four million Syrians.

But the game is very big

They play a trick through our Kurd siblings, whom we have lived together for a thousand years, with whom we have shared our bread, to and from whom we have wived, with whom we have lived on same lands. The aim is to weaken these regions of these lands. Northern Iraq, PKK and PYD are all the same actors of same game. DAEŞ and FETÖ are also the other actors of this game as deputation warriors. Mossad educates three thousand Kurdish young people in South Cyprus. Barzani held a referandum for independence suddenly. Saddam fear was created in that region 20 years ago. Libya, Egypt, Yemen, Tunisia and Syria were interfered with Arab spring trickery. Gezi Park protests, 17/25 December events, 15 July coup attempt did not exist by themselves.

It is not for nothing that USA suspended visas just after the explanations “we can come suddenly”, Idlib operation and getting closer with Afrin even though it pretended that its agents, working in USA Embassy, were arrested. All of them and even more are the products of global calculations.

They do not care of our Kurd siblings, Arab neighbours and Muslims. If people, who die and kill, are from you it means that they kill two birds with one stone even more birds.

If we get back to Syria subject we should evaluate who struggle for existence on these lands apart from Turkey in this respect. Syria is not just a country it is also owner of lands, on which wealthy Middle East countries collaborate, with its geopolitical location. It is an opening door to Europe of South neighbours. It is the first target geography of zionist thought which lives and breaths dream of Arz-ı Mev’ud. Either the residents of this geography collaborate with Turkey, leader country of ummah, disappoint all games by providing their unity and solidarity or they will be erased as small players of the ones who have big dreams. Global vultures will be in search of new hunts and gaze upon Mecca and Medinah. The owner of Ka’bah will do what is necessary as the greatest play maker. Either with swift birds or ruining stupid people within us…

Add comment

+ 10 = 17